Kunnallisjärjestö in action

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 17.5.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.03

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja Turun Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa.

4 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ Pöytäkirja on hyväksytty

sähköisesti

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: ei saapuneita kirjeitä

6 § KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET

Tekninen:

Varhaiskasvatus- ja koulutus: Liedon lukion pitäminen omana toimintana, Lintukodon remontti, Tarvasjoen liikuntatila, vaaralliset tienosuudet

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus:

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy:

Seudullinen joukkoliikenne:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: 

 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin ei listaa käsitellä. Esitykset (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja.

 

käytiin kunnanvaltuuston lista läpi Matti Föhrin johdolla. Keskustelua mm. henkilöstöraportista sekä Lintukodon korjauksesta

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Piirihallitus on tulevalla viikolla. Piiristä ei ole kuulunut mitään erityistä

9§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

-maapoliittinen ohjelma

Kaavalautakunnassa käyty läpi nopeasti lähetekeskusteluna, Timo Katajainen esitti että perustetaan työryhmä, joka tarkemmin käy läpi asiaa. Matti Föhr esittänyt asian myös hallituksessa, siihen ei otettu kantaa. Kaikki ohjeistukset on nyt laitettu maapoliittiseen ohjelmaan.

-kunnallisjärjestön teemat syksyn kokouksiin

varhaiskasvatus syksyn ensimmäiseksi teemaksi, toimialajohtaja halukas tulemaan kertomaan asiasta. Elokuun kokoukseen tämä esille, mainostetaan etukäteen.

-työlainuudistus keskustelutilaisuus 30.5.2018, AY-klubin tilaisuus rakennusliiton tiloissa

-vasemmistoristeily 18. - 19.8. 2018, osallistujia haalitaan lisää

-yhteistyö itäistenkuntien vas –ryhmien kanssa? JHL.n yhdistykset Paimio, Kaarina, Lieto tekevät hyvää yhteistyötä. Tätä yhteistyötä yritetään herätellä uudelleen Kaarinan ja Paimion kanssa. Yhteistyötä myös vaalien takia tarvitaan, jotta saataisiin läpi joku näiden ympäristökuntien alueelta. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja ottaa yhteyttä näihin kunnallisjärjestöihin.

Reijo Korhonen ehdottaa myös kunnallisjärjestön vapaamuotoista tapaamista esim. risteilyä. Tehdään kartoitus sähköpostin välityksellä onko halukkuutta piknikkiin. Tänne voisi ottaa jonkun vetovoimaisen henkilön mukaan. Ajankohta mahdollisesti syksyllä tai alkuvuodesta.