Kunnallisjärjestö in action

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 21.2.2019

 

Kokouksen avaus

Puheenjohtajana toiminut varapuheenjohtaja Timo Katajainen avasi kokouksen kello 18:00. Sihteeriksi valittiin Juha Heikkilä

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook -sivuilla ja Turun Tienoo -lehdessä.

Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus

Esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista.

Päätös: hyväksyttiin kokouksen esityslista

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on lähetetty ja hyväksytty sähköisesti. Käydään läpi päätösasiat.

Päätös: hyväksyttiin edellisen kokouksen pöytäkirja

Saapuneet kirjeet ja toimenpiteet niiden johdosta

Käsittely: Ei saapuneita kirjeitä

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja vastaavien kuulumiset

Kunnanvaltuuston esityslistan käsittely

Kunnanvaltuuston kokous 25.2.2019 peruttu.

Eduskuntavaalit

Kunnallisjärjestön järjestämät vaalitilaisuudet Liedossa:

 

30.3.2019 Matti Föhrin vaalitilaisuus Ilmarisissa K-Marketin edessä kello 10.00 – 12.00

 

30.3.2019 Matti Föhrin vaalitilaisuus Loukinaisissa K-Marketin edessä kello 12.30 – 14.30

 

5.4.2019 Vasemmistoliiton vaalitilaisuus Liedossa kello 17.00 – 19.00

K-Supermarket Lietorin edustalla.

 

13.4.2019 Matti Föhrin vaalitilaisuus Liedon torilla kello 11.00 – 14.00

 

Päätettiin vaaliviranomaiset

Seuraava kunnallisjärjestön kokous

 

Esitys: Pidetään seuraava kunnallisjärjestön kokous sunnuntaina 17.3.2019 kello 18.00 kunnantalolla.

Päätös: päätettiin esityksen mukaan

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:37

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS 24.1.2019

 

Kokouksen avaus

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Reijo Korhonen avasi kokouksen klo 18

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook -sivuilla ja Turun Tienoo -lehdessä.

Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Todettiin.

Hyväksytään kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja on lähetetty ja hyväksytty sähköisesti. Käydään läpi päätösasiat.

Hyväksyttiin joulukuun kokouksen 16.12.2018 pöytäkirja

Kunnallisjärjestön nimenkirjoittajat

Vasemmistoliiton Liedon kunnallisjärjestö ry:n nimenkirjoittajat ovat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri. Puheenjohtaja päivittää nykyiset henkilötiedot PRH:n tietokantaan.

Kunnanhallituksen, lautakuntien ja vastaavien kuulumiset 

Kokousasioista on kerrottu sähköisesti. Jos on jotain lisättävää niin kerrotaan niistä tässä kokouksessa.

 

Tekninen: Sopeuttaminen ja säästöt, yhtiöittäminen vaihtoehtona.

Varhaiskasvatus- ja koulutus: Laaja käsittely ja keskustelu sopeutuksista

Kulttuuri- ja vapaa-aika: Sopeuttamiset. Uimahallin tulevaisuus?

Kunnanhallitus: Sopeutuksista iltakoulu. Maakauppoja. Föli-asiaa.

Kunnanvaltuuston esityslistan käsittely

Piirihallituskuulumisia

Kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset.

Eduskuntavaalikampanja on käynnissä. Kaisa Vallavuori valittiin piirin vaalityöntekijäksi.

Eduskuntavaalit

Kunnallisjärjestön ehdokas eduskuntavaalissa.

Matti Föhr on ehdokkaana vaaleissa. 

Kunnallisjärjestön osallistuminen vaalityöhön.

Vasemmistoliiton vaalitilaisuus Liedossa lauantaina 6.4.2019, alustavasti Lietorin edustalla 12-14. 

Seuraava kunnallisjärjestön kokous 

Esitys: Pidetään seuraava kunnallisjärjestön kokous torstaina 21.02.2019 kello 18.00 kunnantalolla.

Kokouksen päättäminen

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Reijo Korhonen päätti kokouksen klo 19:30

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 16.12.2018

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS varapuheenjohtaja Reijo Korhonen avasi kokouksen klo 17.03

 

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla ja Turun Tienoossa. Tiedotusta facebookissa ei ollut. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Kokous on laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

             

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa.

 

4 §      KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Pöytäkirja hyväksytään kokouksessa (käydään läpi päätösasiat)

            

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: saapunut Ilmaristen koulun kalenteri, ilmoittajan kappale

 

6 §       KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

 

Tekninen: yhteiskokous laivalla, esim. kiinteistöjen myynti Tarvasjoella. Teknisellä toimella budjetti ylittyy, esim. myytävän Horristen koulun myyntiarvo paljon alle tasearvon.

Varhaiskasvatus- ja koulutus:

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus: Ilmaristen alueen maanosto

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy:

Seudullinen joukkoliikenne: lautakunta asettui raitiotien rakentamisen kannalle. Päätökseen kirjattu 11 reunaehtoa, esim. rakentaminen ei kuormita niitä kuntia, joita se ei kosketa, muu liikenne ei saa heiketä. Kustannustenjakomalli uusitaan, mikä nostaa Liedon maksuosuutta, saataneen takaisin jos matkustajien määrä kasvaa. Aikataulun postitusta jatketaan.

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: Matti Föhr avaa talousarviokäsittelyä kokouksessa. Työterveyspalvelutuotteen vaihtaminen Terveystaloon.

 

 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

 

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Päätös: kuullaan piirihallituskuulumiset, piirihallituksen edustaja kertoo. 

9§        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- kunnallisjärjestön teemat syksyn kokouksiin, siirretään keväälle

- eduskuntavaalit, varsinainen vaalityö aloitetaan tammikuussa, Rahoituksen haku ja puoluekiertueen järjestäminen, myös muu näkyvyyden lisääminen edessä ennen vaaleja. Pidetään aiheesta kokous tammikuun puolella, Reijo Korhonen toimii koollekutsujana.

 

10 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Esitys: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden  tiedotustavoista

 

 

11 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous päätetään kokouksessa ja ajankohdan ilmoittaa kunnallisjärjestön vuoden 2019 puheenjohtaja

Päätös: seuraava kokous torstaina 24.1.2019 klo 18.

 

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN puheenjohtaja päättää kokouksen klo 19.03

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 9.11.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Timo Katajainen avasi kokouksen 17:31

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja Turun Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: todettiin laillisuus ja päätösvaltaisuus

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa.

Päätös: Hyväksyttiin 

4 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Pöytäkirja on hyväksytty sähköisesti

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: Ei kirjeitä

6 § KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

 

Tekninen: katuvalot pidetään päällä pidempään. Avantin kiertoliittymä.

Varhaiskasvatus- ja koulutus: Vihreiden aloitteet tulossa, subjektiivinen oikeus ja suhdeluku. Pyydetään selvityksiä onko tullut oheiskustannuksia tähän mennessä.

Kunnanhallitus: kaikki veroprosentit pidetään nykyisellä tasolla. joukkoliikennelausunto. Talousarviota työstetään, alijäämää vielä runsaasti ja pitkä investointilista.

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin ei listaa käsitellä. Esitykset (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja. 

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Keskusteltiin syyspiirikokouksen tapahtumista ja eduskuntavaaliehdokkaiden valinnasta. Ehdokkaat valittiin suoraan jäsenäänestyksen tuloksella. Matti Föhr Liedosta valittiin ehdokkaaksi ja edelleen piirihallitukseen. 

10 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Esitys: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden tiedotustavoista

Päätös: Päivitetään fb-sivuja, jaetaan sisältöä. 

11 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokouksen päättämällä ajankohdalla

Päätös: kokous pidetään su 16.12 klo 17 kunnantalolla 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kunnallisjärjestön puheenjohtaja Timo Katajainen päätti kokouksen 19:00

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 26.10.2018

Tekninen: tuloslaskelma toimintakuluihin Horristen päiväkodin myyntitappio ja Lintukodon päiväkodin väistötilat. Kunnanhallitukselle ja valtuustolle esitetään 465 000 euron ylityspyyntö

Varhaiskasvatus- ja koulutus: 3 % ylitystarve ensi vuoteen 0-linjaan verrattuna

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus: keskustan alueen ajankohtais- ja tulevaisuuskatsaus, 10- tien eteläpuoli ja Nuolemon pohjoispuoli, Talviniityn alueen tontinluovutusehdot, Liedon aseman Seon öljyvahinko, rinnakkaistiet, keskustan alueen kehittäminen

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy: Liedon asemalle rakennetaan vuokrarivitalo

Seudullinen joukkoliikenne: raitiotien rakentamisen hyväksyminen käsittelyssä, kustannuksia kunnalle ei pitäisi tulla tästä

Sosiaali- ja terveyslautakunta: tämän vuoden ylitys 910 000. Budjetti saatiin hyväksyttyä, 670 000 euroa yli raamin. 53 miljoonaa kokonaisbudjetti.

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: Investointilistaa käyty läpi, joitakin projekteja poistettiin listasta. Kaikkia projekteja joudutaan miettimään tarkasti.

 

Seuraava kokous perjantaina 9.11 klo 17.30

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN SYYSKOKOUS 26.10.2018

Kokouksen puheenjohtajan valinta. Valitaan Timo Katajainen

Kokouksen sihteerin valinta. Valitaan Raija Salmi

Kahden pöytäkirjantarkastajan valinta. Valitaan Taru Mäki ja Jenni Kauppinen

Kahden ääntenlaskijan valinta. Pöytäkirjan tarkastajat toimivat äänten laskijoina niitä tarvittaessa

 Kunnallistoimikuntaan valittavien jäsenten lukumäärästä päättäminen: Pidetään kiinni edellisen vuoden määrästä eli 3 (puheenjohtajisto + sihteeri) + 4 jäsentä + 1 varajäsen

Puheenjohtajan valinta:Valitaan Reijo Korhonen

Varapuheenjohtajan valinta: Valitaan Timo Katajainen

Sihteerin valinta: Valitaan Raija Salmi

Kunnallistoimikunnan valinta valitaan puheenjohtajisto ja sihteeri, Juha Heikkilä, Jenni Kauppinen, Taru Mäki ja Matti Föhr, varalle Riku Manni

Toiminnantarkastajien valinta: Valitaan Jorma Rand ja varalle Katri Alajärvi

Kokouskutsujen julkaisemistapa. Ilmoitus Turun Tienoossa ja facebookissa sekä kotisivuilla.

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN YLIMÄÄRÄINEN AVOIN KOKOUS 14.10.2018

- valittiin kunnallisjärjestön edustajaksi piirikokoukseen Jenni Kauppinen ja varalle Taru Mäki

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS 20.9.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS

puheenjohtaja Reijo Korhonen avasi kokouksen klo 17.32

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja  Turun  Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön  kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa.

 

4 §      KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Pöytäkirja hyväksytään kokouksessa (käydään läpi päätösasiat) , luetaan pöytäkirja ja hyväksytään esitetyssä muodossa

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: ei tiedossa saapuneita kirjeitä

 

6 §       KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

 

Tekninen:

Varhaiskasvatus- ja koulutus:

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus:

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy: 

Seudullinen joukkoliikenne:

Sosiaali- ja terveyslautakunta: miljoonan ylitys budjettiin, budjetit ovat pysyneet saman tasoisina monta vuotta vaikka väestö on lisääntynyt

Tarkastus: sote erityistarkkailussa, budjetin ylitys puhuttaa

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: Sosiaali- ja terveyslautakunnan ylityksen käsittely

 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin  ei listaa käsitellä. Esitykset  (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja. 

asioina Kaavan maanostorahan ylitys, sekä soten budjetin ylitys. ,

Päätös: ei muutosesityksiä

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Päätös: ei kuulumisia

9§        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- kunnallisjärjestön teemat syksyn kokouksiin , esitetään varhaiskasvatus siirretään marraskuun kokoukseen

- eduskuntavaalit

Jäsenvaali ehdokkaista järjestetään lokakuun aikana, niin että valinta on valmis su 28.10. pidettävään syyspiirikokoukseen mennessä. Vaalin ajankohta on 1.10 – 19.10. Koko jäsenistölle lähetetään äänestysliput kotiosoitteeseen. Liedosta on kaksi ehdokasta jäsen vaaleihin Föhr Matti ja Saarimaa Loretta. Yhteensä ehdokkaita on kaikkiaan 29 tähän mennessä.

 

 

10 §  MIKKELIN MARKKINAT

Tehdään päätökset Mikkelin markkinoille osallistumisesta ja markkinoihin liittyvistä kustannuksista.

Kustannukset tulevat markkinapaikkan maksusta, ilmapallon kaasusta ja ilmoituksesta Turun tienooseen.

·     Markkinoille tulee Liedosta Timo Katajainen, Jenni Kauppinen, Matti Föhr, Raija Salmi

 

·     Lisäksi teltallemme tulee Li Andersson, Katri Kapanen, Jaakko Lindfors, Markku Rintala, Kaisa Vallanvuori, Johannes Yrttiaho. Nämä kaikki ovat sopineet puheenjohtajan kanssa tulostaan.

 

·     Varattu paikka markkinoille on numeroltaan 99

11 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Esitys: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden  tiedotustavoista

Päätös: esitys kuten ennenkin, nettisivuilla ja facebookissa. Mikkelinmarkkinoista tiedotetaan Turun tienoossa

12 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Päätös: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään poikkeuksellisesti

perjantaina 26.10 klo 17.30

 

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 22.8.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.39

 2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja  Turun  Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön  kokouksessa. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa paitsi että lisätään pykälä 4 tietosuoja-asiasta.

 4 §       Tietosuoja-asetus

Päätös: Käsiteltiin tietosuoja-asiaa ja päätettiin että pöytäkirjaa ei jaata enää sähköisesti. Erikseen on päätettävä mikäli joku pykälä halutaan julkiseksi.

 4 §      KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Päätös: Pöytäkirja luetaan kokouksessa ja hyväksytään esitetyssä muodossa

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Päätös: ei kirjeitä eikä toimenpiteitä.

 

6 §       KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

 

Tekninen:

Varhaiskasvatus- ja koulutus:

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus:

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy:

Seudullinen joukkoliikenne: pysytty hyvin budjetissa, jäänyt ylijäämää

Sosiaali- ja terveyslautakunta: Kesäkuun kokouksessa toivottiin paremmin tietoa kunnan sosiaali- ja terveyshuoltoon liittyvistä tapahtumista lautakunnalle

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: ostettu maata Loukinaisista. Pohjustusta syksyn tiukasta talousarviosta. 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin  ei listaa käsitellä. Esitykset  (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja.  Päätös: ei muutettuja esityksiä

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Päätös: Ei kuulumisia kesän ajalta.

9§        MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

- kunnallisjärjestön teemat syksyn kokouksiin, lokakuun kokouksessa varhaiskasvatus esillä

Vasemmistoliiton visuaalinen ilme uudistuu ensi perjantaina 17.8. kello 10.

 Uudistuksessa puolue saa uuden logon ja päivityksen väreihinsä. Uuden    visuaalisen ilmeen ja logon esittely kunnallisjärjestössä

11 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 20.9. klo 17:30 kunnantalolla

 

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 14.6.2018

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.00

 

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja Turun Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

 

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa. Seuraavan kokouksen ajankohta elokuussa.

 

4 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ Pöytäkirja on hyväksytty

sähköisesti

 

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: Tiedoksi tullut: uusi jäsen saatu kunnallisjärjestöön. Ei muita kirjeitä.

 

6 § KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

 

Tekninen: Pyydetty selvitys Liedon asuntoihin liitettävistä Tarvasjoella sijaitsevista kunnan vuokra-asunnoista.

Varhaiskasvatus- ja koulutus: koulujen ja esikoulujen toimintakertomukset, esiopetuksen opetussuunnitelma, Tarkastuskertomus, talousarvio 2019, talouden seuranta, ammattiopetuksen jatkuvuus Liedossa

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus:

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy: Keskustelua uusien asuntojen rakentamisesta ja rakennuspaikasta

Seudullinen joukkoliikenne:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta: Elinkeino-ohjelma tullaan tekemään uudelleen, uusi elinkeino-ohjelma tulisi tehdä samanaikaisesti kuin kuntastrategia koska ne kulkevat yhdessä, samoin maapoliittinen ohjelma, kaikkien kuuluu nivoutua yhteen. Työllisyystilanne näyttää hyvältä, työttömyysprosentti alhainen, tosin osa-aikainen työ on lisääntynyt, mikä vääristää työttömyysprosenttia. Stepanofin liikkuva toimisto on toiminnassa ja todettu hyväksi, myös mainosarvo.

 

Kunnanhallitus: Aurajokisäätiön avustus, myönnettiin nyt täysmääräisenä. Tammentuvan pysäköintialueet, lisäalueiden hinnoittelu. Mahdollinen kilpailutus tulossa kunnan ostamista tarjoiluista.

 

 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Päätös: käsitellään niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin ei listaa käsitellä. Esitykset (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja. Keskustelua kuntastrategian hyväksymisestä

 

 

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset. Liedosta etsitään eduskuntavaaliehdokasta. Mahdolliset maakuntavaalit ja tulevat eduskuntavaalit aiheuttavat työtä piirissä.

 

 

9§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

-yhteistyö itäistenkuntien vas –ryhmien kanssa? Yhteistyö ei ole edistynyt, mutta keskustelua Kaarinan kanssa on avattu.

-maakuntavaalit

-eduskuntavaalit

- - vasemmistoliiton risteily elokuussa

- sovitut teemat seuraavissa kokouksissa: varhaiskasvatus syksyllä ensimmäisenä kokoukseen.

 

 

10 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Esitys: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden tiedotustavoista

 

 

11 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 14.6. klo 19:00 kunnantalolla

Päätös: kokous pidetään 23.8 klo 18.00 kunnantalossa. Muutetaan kokousaika jatkossa klo 18 alkavaksi.

 

 

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.03

 

 

 

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 17.5.2018

1 § KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.03

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Esitys: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja Turun Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa.

4 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ Pöytäkirja on hyväksytty

sähköisesti

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

Päätös: ei saapuneita kirjeitä

6 § KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET

Tekninen:

Varhaiskasvatus- ja koulutus: Liedon lukion pitäminen omana toimintana, Lintukodon remontti, Tarvasjoen liikuntatila, vaaralliset tienosuudet

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus:

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy:

Seudullinen joukkoliikenne:

Sosiaali- ja terveyslautakunta:

Tarkastus:

Yhteistyötoimikunta:

Elinkeinotoimikunta:

Kunnanhallitus: 

 

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin ei listaa käsitellä. Esitykset (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja.

 

käytiin kunnanvaltuuston lista läpi Matti Föhrin johdolla. Keskustelua mm. henkilöstöraportista sekä Lintukodon korjauksesta

8 § PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Piirihallitus on tulevalla viikolla. Piiristä ei ole kuulunut mitään erityistä

9§ MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

-maapoliittinen ohjelma

Kaavalautakunnassa käyty läpi nopeasti lähetekeskusteluna, Timo Katajainen esitti että perustetaan työryhmä, joka tarkemmin käy läpi asiaa. Matti Föhr esittänyt asian myös hallituksessa, siihen ei otettu kantaa. Kaikki ohjeistukset on nyt laitettu maapoliittiseen ohjelmaan.

-kunnallisjärjestön teemat syksyn kokouksiin

varhaiskasvatus syksyn ensimmäiseksi teemaksi, toimialajohtaja halukas tulemaan kertomaan asiasta. Elokuun kokoukseen tämä esille, mainostetaan etukäteen.

-työlainuudistus keskustelutilaisuus 30.5.2018, AY-klubin tilaisuus rakennusliiton tiloissa

-vasemmistoristeily 18. - 19.8. 2018, osallistujia haalitaan lisää

-yhteistyö itäistenkuntien vas –ryhmien kanssa? JHL.n yhdistykset Paimio, Kaarina, Lieto tekevät hyvää yhteistyötä. Tätä yhteistyötä yritetään herätellä uudelleen Kaarinan ja Paimion kanssa. Yhteistyötä myös vaalien takia tarvitaan, jotta saataisiin läpi joku näiden ympäristökuntien alueelta. Kunnallisjärjestön puheenjohtaja ottaa yhteyttä näihin kunnallisjärjestöihin.

Reijo Korhonen ehdottaa myös kunnallisjärjestön vapaamuotoista tapaamista esim. risteilyä. Tehdään kartoitus sähköpostin välityksellä onko halukkuutta piknikkiin. Tänne voisi ottaa jonkun vetovoimaisen henkilön mukaan. Ajankohta mahdollisesti syksyllä tai alkuvuodesta.

 

Tiedottamiskoulutuksessa puhuttu tiedottamisesta, kotisivuilla vain yhteystiedot, muu tiedottaminen toimii sosiaalisen median kautta

Kansanuutisissa ei ollut vapputervehdystä, mutta vakaumuksensa puolesta kaatuneiden muistokirjoitus oli 15.5.

10 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Esitys: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden tiedotustavoista

todettiin muistolyhty hyvin hoidetuksi ja näkyväksi esimerkiksi Vasemmistoliiton toiminnasta Liedossa. Tiedotus kunnallisjärjestön nettisivuilla ja facebookissa

11 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 14.6. klo 19:00 kunnantalolla

12 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.12

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS 19.4.2018

 

1 § KOKOUKSEN AVAUS puheenjohtaja avaa kokouksen klo 19.00

2 § LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

Päätös: Kokouksesta on tiedotettu järjestön nettisivuilla, Facebook- sivuilla ja Turun Tienoossa. Kokouksesta on päätetty edellisessä kunnallisjärjestön kokouksessa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Päätös: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa, siten että piirihallituskuulumisiin lisätään piirikokouskuulumiset

4 § KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Pöytäkirja on hyväksytty sähköisesti

5 § SAAPUNEET KIRJEET JA TOIMENPITEET NIIDEN JOHDOSTA

Esitys: käydään läpi saapuneet kirjeet ja päätetään toimenpiteistä

päätös: kirjeitä ei ole saapunut, lukuun ottamatta julkilausumaa piirin kevätkokouksesta

6 § KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN

KUULUMISET on kuultu sähköisesti joten lisäykset tässä vaiheessa.

Tekninen:

Varhaiskasvatus- ja koulutus: leirikoulupäätös käsitelty loppuun maaliskuun kokouksessa saman päätöksen mukaan kuin viime syksynä on päätetty eli 8lk.n kevät ja 9lk:n syksy sallittuja leirikouluaikoja, leirikoulut kotimaassa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus: tontteja ei ole myynnissä kuin asemalla ja Tarvasjoella, missä tontit eivät mene kaupaksi. Tontinmyynti on päätetty 5 miljoonaan. Yleiskaavan muutos tulossa. Maapoliittinen ohjelma ollaan muuttamassa Turun maapoliittisen ohjelman mukaiseksi.

Seudullinen joukkoliikenne: superbussihankkeen esittely, tulossa raitiotien esittely

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: Lietteen hinnat keskustelussa. Äänestyksen jälkeen päätettiin esityksen mukaisesti, että hinnat harmonisoidaan ensi vuoden alusta koko alueella, kun uudet taksat päätetään.

7 § KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Niiltä osin kun valtuustoryhmä esittää muutoksia taikka esityksiä. Muutoin ei listaa käsitellä. Esitykset (muutetut esitykset) esittää ryhmäpuheenjohtaja.

Matti Föhr ryhmäpuheenjohtajana esittelee, Tarvashovin päätös saatetaan vielä palauttaa tekniseen lautakuntaan. Enemmistö on selvästi uuden liikuntatilan puolella. Tarkennetaan että uimahallin lämmitys liitetään uuteen liikuntahalliin. Merkitsevin asia on korjauskulut suhteessa uudisrakentamiseen.

 

Laskentapalveluyhtiön sopimus, 2016 sovittu tähän liittyminen, Vasemmistoliiton ryhmän vastustuksesta huolimatta (perusteena osakeyhtiöön siirtyminen). Siirtymässä isäntäkuntamallin jälkeen osakeyhtiöksi ensi vuoden alussa. 

90 000 euroa menisi yhtiöön, mikä on aivan turhaa jos maakuntauudistus ja sote tulevat jolloin suuri osa näistä palveluista siirtyisi maakunnalle. Kysyttävä vielä paljonko tulee maksamaan esim. lisensseistä jos nykymallista poistutaan. Valtuustoryhmän kanta näyttää olevan tällä hetkellä 3 vastaan 1 puolesta, mutta asiasta saatetaan keskustella vielä ennen valtuustoa.

8 § PIIRIHALLITUS- ja PIIRIKOKOUSKUULUMISIA

Päätös: kuullaan piirihallituskuulumiset ja piirikokouskuulumiset sekä tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Piirikokouskuulumiset lisänä tähän pykälään: Keskustelua piirikokouksesta. Tähän mennessä ilmoittautuneet maakuntavaaliehdokkaat julkaistiin. Kolme hyvää julkilausumaa esiteltiin.

 

Piirihallituksessa henkilörekisteriasia, huomioitava yhdistyksissä. Tullaan valvomaan tarkasti kaikkia henkilölistojen pitäjiä. Jokaiselle kunnallisjärjestön sähköpostilistan jäsenelle lähetetään viesti, jossa pyydetään hyväksymistä siitä, että henkilö on sähköpostilistalla.

 

9 § Stipendien jako 2018

Kunnallisjärjestö jakoi vuonna 2017 perinteiseen tapaansa stipendit Keskuskoulun, Ilmaristen yhtenäiskoulun, Liedon ammatti- ja aikuisopiston sekä Liedon lukion yhteiskunnallisesti aktiivisille oppilaille. Stipendien jakaminen nähdään kunnallisjärjestössä hyödyllisenä.

Päätös: 2018 jaetaan Stipendit samalla tavalla kuin 2017, lisäyksellä että stipendi jaetaan myös Tarvasjoen yläkoulussa. Juha Heikkilä hoitaa stipendiasian jatkossa ja asiaa ei tarvitse tuoda päätettäväksi vuosittain. Jos halutaan muutoksia, asia on tuotava talousarviokäsittelyyn.

 

10 § Innovaatioraha

 

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja esittelee miten innovaatioraha

on tarkoitus käyttää ja tällä kehittää meidän terveyskeskuksen laatua ja toimintaa uudenlaiseksi. Keskustelua SoTe lautakunnan edustajan tueksi päätöksen tekoa varten.

Timo Katajainen esitteli asiaa, tavoitteena on kehittää terveyspalveluja niin että palvelut parantuisivat. Työntekijät lähtevät innovoimaan, miten asioita kehitetään, mitä voidaan pitää parempana mallina kuin luottamusmiesten tekemänä, työntekijöillä on asioista parempi tietämys.

Esitys sisältää huomattavasti suuremmat summat kuin 300 000 eli päätöksentekijöiden on kuitenkin tehtävä valintoja.

Erityisen merkittäväksi asiaksi koettiin terveyskeskuslääkäreiden mahdollisuus konsultointiin, jolloin vältetään turhat siirrot erityissairaanhoitoon.

 

Timo Katajainen esittää että jatkossa otetaan kokouksiin jokin kuntalaisia kiinnostava asia, johon otetaan virkamies kertomaan asiasta. Kokoukset jaetaan kahteen osaan, jolloin ajankohtainen asia käsitellään aluksi ja varsinainen kokous tämän jälkeen. Päätös: Elokuun kokoukseen pyydetään virkamies kertomaan jostain kuntalaisia kiinnostavasta asiasta kuten varhaiskasvatuksesta tai maapoliittisesta ohjelmasta ja yleiskaavoituksesta. Tätä jatketaan noin joka toisessa kokouksessa tilanteen mukaan. Etenkin sote-asioista halutaan lisää tietoa.

 

 

 

11 § Maakuntavaalit

Juha Heikkilä on ehdokkaana ja toivotaan lisää ehdokkaita.

12 § Poliittinen katsaus (puheenjohtaja)

Hjallis Harkimon ero kokoomuksesta, voi vaikuttaa eduskunnan valtasuhteisiin

 

13 § VAPPU 2018 ja muut järjestelyt?

Matti Föhr kertoo järjestelyistä:

Vappuaamun muistotilaisuus vappupäivänä klo 10. Minna Yli-Kännö tilaa kukat, Matti Metsistö pitää puheen.

Kansalaissodan muistotilaisuuden järjestelyt eivät ole edenneet, tilanteen mukaan katsotaan miten asia etenee. Asia olisi saatava keskusteluun demareiden kanssa.

 

 

14 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

 

Lintukoto menossa sisäilmakorjaukseen

15 § AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Päätös: kartoitetaan ajankohtaiset tiedotettavat asiat ja päätetään niiden tiedotustavoista , tiedotus kunnallisjärjestön sivuilla ja facessa.

 

 

16 § SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Päätös: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 17.5. klo 19 Liedon kunnantalolla

 

17 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20.57

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 18.3.2018

 

 

KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ Pöytäkirja on hyväksytty

sähköisesti, korjauksena ensimmäiseen versioon: vuosiluku 1918 tapahtumat

Saapunut kirjeitse kutsu Vasemmistoliiton kevätkokoukseen Raisioon 14.4.2018. Kutsu Vasemmistoliiton risteilylle 18. - 19.8.2018

 

KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA VASTAAVIEN KUULUMISET

 

Varhaiskasvatus- ja koulutus: uudelleen esityksenä leirikouluasiat

Kaavoitus- ja rakennus: Avanti kovassa nosteessa.

Seudullinen joukkoliikenne: Tilinpäätös Liedon kohdalta 26 000 euroa jäi käyttämättä. LInjakohtaisesti Liedon sisäisillä linjoilla suuntaus on hyvään suuntaan, hinta nousua kohden laskussa. Avantiin suuntautuva liikenne on kallista (A14 ja 610), mutta ei kannata näivettää Avannin kehittyvien toimintojen takia. Kauppatorin remontti aiheuttaa ongelmia Turussa, pysäkkien siirtoja, mitkä hankaloittavat vaihtoja. Rollaattorit kyytiin maksutta, tullaan pyytämään kuntien lausuntoa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta: paljon sairauspäiviä kunnassa (2100 henkilöpäivää) Selvitettävänä onko yksityisillä hoitokodeilla ongelmia työvoiman kanssa.

Kunnanhallitus: tilinpäätös plussaa 1,5 miljoonaa, Tarvashovin päätös etenee pian päätökseen. Laskentapalvelukeskus puhututtaa, mahdollisesti voidaan joutua umpikujaan, jolloin voitaisiin irtautua sopimuksesta.

 

KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

Kunnanvaltuuston listassa ei erityistä huomioitavaa

 

PIIRIKOKOUS edustajien valinta (kunnallisjärjestö)

la 14.4.2018, klo 10, Raisiossa, Raision kaupungintalolla osoitteessa Nallinkatu 2, 21201 Raisio. Valtakirjojen tarkastus alkaa klo 9.00

  Raija Salmi edustaa kunnallisjärjestöä

 PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

Esitys: kuullaan piirihallituskuulumiset ja tehdään mahdolliset päätökset piirihallituksen edustaja kertoo kuulumiset.

Päätös: Piirihallitus kokoontui 15.3. Maakuntavaaliasia oli merkittävä, tilinpäätös viime vuodelta voitollinen, taloudellinen tilanne vakaa.

 

 

 

 

 

AJANKOHTAISET TIEDOTUSASIAT

Päätös: Tiedotus edellisen pykälän mukaisesti, Juha Heikkilä hoitaa nettisivut ja Timo Katajainen facebook-sivut. Tiedotus lehtiin esim. julkilausumasta hoitaa puheenjohtaja

SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 19.4.2018 klo 19.00

Päätös: esityksen mukaisesti 19.4.2018 klo 19.00

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUS SUNNUNTAINA 18.3.2018

Kokouksen avaus, puheenjohtaja Timo Katajainen avaa kokouksen  klo 17.03

Toiminnanjohtaja Misha Dellinger tuli kertomaan maakuntavaaleista

Kokous on päätösvaltainen ja laillisesti koolle kutsuttu.

Puheenjohtajaksi valitaan Timo Katajainen

Sihteerin valinta valitaan Raija Salmi

Pöytäkirjantarkastajien valinta valitaan Juha Heikkilä ja Matti Föhr

Esityslistan hyväksyminen hyväksytään esitetyssä muodossa

Toimintavuoden 2017 toimintakertomus ja sen hyväksyntä ( Raija Salmi )

Toimintakertomus 2017 hyväksyttiin muutaman korjauksen jälkeen (uusi valtuustokausi alkoi kesäkuun alussa, Reijo Korhonen sekä Timo Katajainen kuuluvat Varsinais-Suomen AY-klubiin toimijoina)

Vuoden 2017 tilinpäätös ja sen hyväksyminen ( Lasse Levanen )

Hyväksytään esitetyssä muodossa

Toiminnantarkastajien lausunto ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Puheenjohtaja lukee toiminnantarkastajien lausunnon, jonka mukaan tilinpäätös on oikein suoritettu ja vastuuvapaus myönnetään tilivelvollisille.

                

Valtuustoryhmän kertomus toiminnastaan toimintavuodelta 2017

Matti Föhr kertoo valtuustoryhmän toiminnasta. Kirjallista kertomusta ei olla laadittu, asiat on mainittu kunnallisjärjestön toimintakertomuksessa. Jatkossa valtuustoryhmän puheenjohtaja laatii kertomuksen toiminnasta.

Hyväksytään seuraava julkilausuma

 

 

Laki valinnanvapaudesta uhkana sotepalveluille

Liedon Vasemmistoliitto esittää vakavan huolen hallituksen sote-lakiesitystä kohtaan ja haluaa lakiesitykseen muutoksia. Lakiesityksessä mm. todetaan, että mikäli kysyntä perustasolla kasvaisi nopeasti, palvelujen laadun tai saatavuuden olisi joustettava.


Liedon Vasemmistoliiton mielestä tämä tarkoittaa leikkauksia palveluihin ja asiakasmaksujen korotuksia. Mallissa verovarat ohjautuvat markkinoita hallitseville ylikansallisille yhtiöille ja niille hyvätuloisille suomalaisille, joiden omavastuut yksityisten palvelujen käytöstä alenevat. Palveluiden laatuun tai saatavuuteen tehtävistä heikennyksistä kärsivät sen sijaan tällä hetkellä julkisia palveluita käyttävät pienituloiset, joiden palvelumaksut nousevat nykyisestä. Palvelumaksut ovat myös veronkaltaisia maksuja, joka tarkoittaa verotuksen nousua pienituloisilla.Saatavuus voi olla myös uhattuna kehyskunnissa, joihin Lietokin lukeutuu. Kehyskuntien ulkopuolinen palveluiden saatavuus tulee tämän esityksen perusteella heikentymään varmuudella. Esitys koskee myös esimerkiksi Liedon Tarvasjoen kylää palveluiden merkittävänä alasajona.Rakennemuutos on kova ja peruuttamaton lakiesityksen toteutuessaEsitys vaikuttaa kaikkien sosiaali- ja terveyspalvelujen ohella myös 200 000:teen naisvaltaisen alan työntekijään. Esitys tuottaa myös suurta epävarmuutta siihen henkilöstöön tällä hetkellä, jota uhkaavat massiiviset irtisanomiset ja työolojen heikentyminen. On laskettu, että tämä esitys uhkaa toistakymmentä tuhatta työpaikkaa, pääsääntöisesti tukitoimintoja. Jos ei korjausliikkeitä tehdä, on odotettavissa maamme suurimmat yt-neuvottelut. Määrä on niin suuri, että tämä vaatii jo kansallisia toimia.Vasemmistoliiton Liedon kunnallisjärjestö edellyttää, että valinnanvapausesitys vedetään pois, ja sote-uudistuksen valmistelua jatketaan parlamentaarisesti eduskunnassa. Vasemmistoliitto vaatii paluuta uudistuksen alkuperäisiin tavoitteisiin. Näitä ovat mm. hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen, kustannusten kasvun hillintä, palvelujen yhdenvertaisuuden ja saatavuuden parantaminen, palveluintegraation sekä peruspalvelujen vahvistaminen.

18.3. Liedossa

Liedon Vasemmistoliiton kunnallisjärjestö ry

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS TORSTAINA 25.1.2018

 

 

Päätös: kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

 

3 §                 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esitys: hyväksytään esityslista esitetyssä muodossa joka on jaettu ennen kokousta sähköisesti.

                      Päätös: hyväksytään esityksen mukaisesti

EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN HYVÄKSYNTÄ

Päätös:  Päätettiin, että koska pöytäkirja tulee kaikille sähköisesti, tarkastus suoritetaan jatkossa sähköisesti ja kokouksessa käsitellään vain asiat, joissa on mahdollisesti korjattavaa tai joissa on muuten jotain huomioitavaa. Hyväksytään edellinen pöytäkirja ennalta sähköisesti tulleessa muodossa.

 

 

TALOUDENHOITAJAN VALITSEMINEN KUNNALLISJÄRJESTÖLLE                   

Valitaan kunnallisjärjestölle taloudenhoitaja, esitetään ja valitaan Lasse Levanen jatkamaan taloudenhoitajana.

 

Varhaiskasvatus- ja koulutus: keskusteltiin varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouskäytännöistä                     

 

hallituksen iltakoulu: puheenjohtajisto ja kunnanjohtaja tuo pöytään asioita, jotka ovat tulossa, mutta eivät ole vielä listalla, esim. kunnan keskustan kehittäminen.

KUNNANVALTUUSTON ESITYSLISTAN KÄSITTELY

valtuustoaloitteet, keskustan aloite ilmaisesta varhaiskasvatuksesta 5-vuotiaille, joka on loppuun käsitelty eikä aiheuta toimenpiteitä. Saattaa aiheuttaa keskustelua valtuustossa, vasemmistoliiton on tarkoitus tuoda esille että ilmaisen 20- tuntisen päivähoidon 5-vuotiaille sijaan tärkeää olisi kehittää avointa päivähoitoa ja palauttaa subjektiivinen päivähoito-oikeus sekä pienemmät ryhmäkoot.

 

-       Tarvasjoen asuntojen siirto Liedon Asunnoille

-       Turun seudun kuntien kotouttamisohjelma

 

PIIRIHALLITUSKUULUMISIA

                     

Päätös: ei erityisiä kuulumisia, presidentinvaalien aiheuttama toiminta vie ajan. Keskustelua jaostoista ja AY-klubista. Risteily tulossa 3.helmikuuta. Kansanedustajien kyselytunneille kaivataan paikallista edustusta

                                                 

 

MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

                                        

-  Lyhty  27.1 – 15.5.2018

 

-  Lehdistötiedote Turun tienooseen Liedon Vasemmistoliiton   muistotulen (lyhdyn) järjestämisestä muistomerkillä.

 

 

-  Kyllösen vaalitilaisuus Liedossa 13.1. palautekeskustelu tilaisuudesta ja järjestelyistä.

LIEDON VASEMMISTOLIITON JÄRJESTÄMÄ TILAISUUS SISÄLLISODAN 100v JA VAKAUMUKSENSA PUOLESTA KAATUNEIDEN MUISTOKSI

 

 

 

 

KATSAUS AJANKOHTAISIIN POLIITTISIIN ASIOIHIN

 

-       aktiivimalli ja 2.2. poliittinen mielenilmaisu Helsingin senaatintorilla

SAK:n järjestämät linja-autokuljetukset Helsinkiin. Tärkeää, että saadaan paikalle paljon henkilöitä.

JHL:ssä sopimusneuvottelut käynnissä.

-       Presidentin vaalit

Oma tapahtuma järjestetty, 19.1 Merja Kyllönen oli Turun alueella, paljon väkeä esimerkiksi Turun torilla..

-       Maakuntavaalit

Tulossa mahdollisesti lokakuussa. Olisi hyvä jos ehdokkaita olisi myös Liedosta.

-       Eduskuntavaalit

Ehdokkaiden pitäisi olla jo tekemässä vaalityötä, ainakin nimiä tarvittaisiin valmiiksi ja hyviä äänten kerääjiä                 

SEURAAVA KUNNALLISJÄRJESTÖN KOKOUS

Esitys: seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 22.2. klo 19:00 kokoushuone1  

Päätös: kokous pidetään esityksen mukaisesti 22.2.klo 19.00

 

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 10.12.2017

- puheenjohtajana toimi Ulla Kurka

- kunnanjohtaja Esko Poikela esitteli kokousväelle vuoden 2018 talousarviota

- hyväksyttiin marraskuun kokouksen pöytäkirja

Tekninen: Tuulissuo -nimi korvataan Avannilla, Tarvashovin sijaan ykkösvaihtoehdoksi esitetään koulun liikuntatilaksi uudisrakennusta, talousarviokeskustelua

Varhaiskasvatus- ja koulutus: aloite 5-vuotiaiden ilmaisesta varhaiskasvatuksesta, esityksenä ei toteuteta, Lietostrategian työstäminen

Kulttuuri- ja vapaa-aika:

Kaavoitus- ja rakennus: laivakokous, liito-oravaselvitys, kaavoituksen kuulumiset, Lietostrategian työstäminen

Keskusvaali:

Liedon Asunnot Oy: asukasvalinnat vapautuviin asuntoihin, tilannetieto Hyvättylänpihan homevalituksista

Seudullinen joukkoliikenne:

Sosiaali- ja terveyslautakunta: käsittelyssä esim. Valmakodin käyttökustannukset. Oikomishoitoon puolen vuoden jonot. Etenkin hammashuollossa parannettavaa. Iltavastaanottojen lisääntyminen keskustelussa. Seuraavassa kokouksessa keskustellaan palvelujen lisäämisen kohdentamista.

Tarkastus:

Elinkeinotoimikunta: kuntastrategia lähetekeskusteluna, työpaikkojen määrä ja työpaikkojen omavaraisuuden kasvattaminen, viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen, Avannin alueen ja sen liikenteen kehittäminen

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta: perusmaksu ensi vuodelle päätettiin periä myös asumattomilta kiinteistöiltä. Jätehuoltomaksuja korotetaan kautta linjan. Lietetaksoista päättäminen siirretty myöhempään ajankohtaan.

Kunnanhallitus: talousarviokäsittely, Tarvashovista lähetekeskustelu

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista ja päätettiin talousarviopuheenvuorosta

- todettiin että Palomäen työväenyhdistys on sulautettu Aliskulman Työväenyhdistys Yritykseen

- keskusteltiin vuoden 1918 tapahtumista

-  Seuraava kokous torstaina 25.1.2018 klo 19.00

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 12.11.2017

- hyväksyttiin lokakuun avoimen kokouksen pöytäkirja

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa tarkasteltu vuoden 2018 talousarviota sekä keskustan tekemää varhaiskasvatusaloitetta

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tarkastellut niin ikään talousarviota

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa käsitelty jätemaksuperusteita

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa todettu muun muassa Liedon hyvä tilanne liikenteen oston suhteen

- elinkeinotoimikunta päättänyt työllistämistoiminnan mobiilimallikokeilusta

- kunnanhallitus ottanut kantaa muun muassa veroprosentteihin

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista

- piirikokous pidetty Ruskolla. Piirihallitukseen valittiin Matti Föhr

- päätettiin presidentinvaalien vaalivirkailijoista

- seuraava kokous pidetään 10.12.2017

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 8.10.2017

- hyväksyttiin syyskuun kokouksen pöytäkirja muutoksin

- teknisessä lautakunnassa ollaan tarkasteltu talousarviota

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on päätetty koulujen toimintasuunnitelmista ja talousarviosta

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on tehnyt oman päätöksensä luontolahjasta

- sosiaali- ja terveyslautakunta on käsitellyt talousarviota ja tehostetun palveluasumisen jonojen purkua

- kunnanhallituksessa on päätetty luontolahjasta

- Juha Heikkilä valittiin Vasemmistoliiton kummipoliitikoksi Liedon Nuorisovaltuuston suuntaan

- seuraava kokous sunnuntaina 12.11.2017 kello 11:00

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN SYYSKOKOUS SUNNUNTAINA 8.10.2017

- valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Heikkilä, sihteeriksi Raija Salmi ja pöytäkirjantarkastajiksi(sekä ääntenlaskijoiksi) Taru Mäki ja Riku Manni

- keskusteltiin poliittisesta tilanteesta

- hyväksyttiin talousarvio ja toimintasuunnitelma vuodelle 2018

- valittiin kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi Timo Katajainen, varapuheenjohtajaksi Reijo Korhonen, sihteeriksi Raija Salmi ja jäseniksi johtokuntaan Jenni Kauppinen, Matti Föhr, Juha Heikkilä sekä Taru Mäki. Varajäseneksi johtokuntaan valittiin Riku Manni. Henkilövalinnat astuvat voimaan vuoden 2018 alusta. 

- valittiin syyspiirikokousedustajaksi Raija Salmi. Syyspiirikokouksessa esitetään varapuheenjohtajaksi valittavaksi Matti Föhr ja Matti Föhriä esitetään myös piirihallitukseen. 

- Valittiin toiminnantarkastajaksi Ari Pohjantähti ja varatoiminnantarkastajaksi Teuvo Vuorinen

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 24.9.2017

- hyväksyttiin toukokuun ja elokuun kokousten pöytäkirjat

- teknisessä lautakunnassa tarkasteltu valmistuvia urakoita, päätetty myös siitä että lautakunnan puheenjohtaja osallistuu työmaakokouksiin

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa tutustuttu osavuosikatsaukseen

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta aloittanut talousarvion teon

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa todettu muun muassa hyviä tontinmyyntilukuja

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus tehnyt muun muassa asukasvalintoja

- seudullisessa joukkoliikenteessä on päätetty talousarviosta

- elinkeinotoimikunta on tutustunut työllistämistoimintaan

- kunnanhallitus on hyväksynyt lasten liikennepuiston suunnitelmat

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(25.9.2017) esityslista

- päätettiin tilata jakoon jäsenlehtiä

- seuraava kokous (syyskokous ja avoin kokous) päätettiin pitää 8.10.2017 kello 11.00 alkaen

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 27.8.2017

- kokouksen alkupuolella sihteerinä toimi Matti Föhr

- hyväksyttiin kesäkuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa tehty urakkapäätöksiä

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tehnyt hankintapäätöksiä Taatilan koulun teknisen työn luokan työkaluihin liittyen

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa todettu muun muassa hyvä tontinmyyntitilanne

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus on tehnyt asukasvalintoja

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa todettu muun muassa osakaskuntien hyvä tilanne Föli- taloudessa

- kunnanhallituksessa tehty ensisijaisesti luottamustoimivalintoja

- käsiteltiin kunnanvaltuuston (28.8.2017) esityslista

- todettiin "loput" luottamustoimipaikat

- seuraava kokous pidetään sunnuntaina 24.9.2017 kello 16:00

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 4.6.2017

- valittiin kokouksen sihteeriksi Matti Föhr

- toukokuun kokouksen pöytäkirjan käsittely siirrettiin tuonnemmas

- saapuneet kirjeet: muistutettiin siitä että valtuutetut ja varavaltuutetut muistavat tehdä vaalirahoitusilmoituksen

- teknisessä lautakunnassa ja kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on tarkasteltu mm. valtuustokauden aikaansaannoksia. Lisäksi kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on käsitelty keskustan kaava-asioita

- seudullisella joukkoliikennelautakunnalla on kokous ke 7.6.2017; es.listalla 25 pykälää. Liedon talous talousarviossa

- kunnanhallituksessa käsitelty Taatilan koulun väistötiloja ja työllisyystilannetta

- sovittiin luottamustoimipaikoista

- todettiin stipendien saajat: Ilmaristen koulu; Aino Kuusela, Liedon Keskuskoulu; Nuutti Metsämäki, Liedon lukio; Olga Lipasti ja Liedon Ammatti- ja aikuisopisto; Rasmus Vainio. Päätettiin myös että vuonna 2018 stipendi jaetaan Tarvasjoen koulun päättöluokkalaiselle yhteiskunnallisesti aktiiviselle oppilaalle.

- seuraavan kokouksen ajankohta on vielä avoin

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 21.5.2017

- hyväksyttiin huhtikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa on tehty urakkapäätöksiä, päätetty tieavustuksista ja Ilmaristen koulun laajennuksen määrärahamuutoksesta

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on täsmentänyt leirikouluohjeistusta

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on keskustellut lumitykin käyttöedellytyksistä ja avustusten jakoperusteista

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on käsitelty Itä-Nuolemon kaavaa

- seudullinen joukkoliikennelautakunta on päättänyt että liikennöinti Littoisten ja Varissuon välillä otetaan uudelleen tarkasteltavaksi

- tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi arviointikertomuksen

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista

- päätettiin muutamista luottamushenkilöpaikoista

- seuraavan kokouksen täsmentyy myöhemmin

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN KEVÄTKOKOUS SUNNUNTAINA 23.4.2017

- valittiin puheenjohtajaksi Juha Heikkilä, sihteeriksi Raija Salmi sekä pöytäkirjantarkastajiksi Matti Föhr ja Hannu Miettinen

- hyväksyttiin vuoden 2016 toimintakertomus

- hyväksyttiin vuoden 2016 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

- hyväksyttiin kunnallisjärjestön sääntöjen päivitys

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 23.4.2017

- hyväksyttiin maaliskuun kokouksen pöytäkirja

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on käsitelty leirikouluohjeistusta sekä tulevan lukuvuoden tuntikehystä

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus on tehnyt asukasvalintoja

- tarkastuslautakunta on valmistellut kannanottoa tilinpäätökseen

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(24.4.2017) esityslista

- piirihallitus on tarkastellut kuntavaalitulosta

- tarkasteltiin kuntavaalien sujumista ja tulosta

- sovittiin vapun järjestelyistä

- päätettiin jakaa stipendit vanhan formaatin mukaan

- seuraava kokous pidetään 21.5.2017

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 19.3.2017

- hyväksyttiin helmikuun kokouksen pöytäkirja

- keskusteltiin lautakuntien asioista sekä kunnanvaltuuston(20.3.2017) esityslistasta

- päätettiin kuntavaaleihin liittyvistä työnjaoista

- seuraava kunnallisjärjestön kokous + vuosikokous sunnuntaina 23.4.2017 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 26.2.2017

- hyväksyttiin tammikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa on linjattu muun muassa aseman risteyssillan kevyenliikenteen väylän kustannuksia

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on käsitelty tilinpäätöstä ja todettu toimintakauden olleen plusmerkkinen

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on niin ikään käsitellyt tilinpäätöstä

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt osayleiskaavaa

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus on tehnyt asukasvalintoja ja hyväksynyt tilinpäätöksen

- tarkastuslautakunta on saanut selontekoa kaavoitustoimen toiminnasta

- seudullisen joukkoliikenteen listalla muun muassa tilinpäätös(Liedon osalta nettoluku alle 110 000 euroa talousarvion)

- elinkeinotoimikunta on perehtynyt Avantin ja Tuulissuon alueiden yritysten keskuudessa tehtyyn kyselyyn

- kunnanhallitus on linjannut toimintamallin mikäli on epäily sisäilmaongelmista

- käsiteltiin kunnanvaltuuston 27.2.2017 esityslista

- tehtiin päätöksiä kuntavaaleihin liittyen

- seuraava kokous pidetään 19.3.2017 ja lisäksi päätettiin että vuosikokous pidetään vasta huhtikuussa 2017  

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 29.1.2017

 

- valittiin kokouksen sihteeriksi Matti Föhr

- hyväksyttiin joulukuun 2016 kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa asialistalla ovat olleet muun muassa Vanhan Valma- kodin jatkokäyttö sekä Palvelukeskus Ruskan kahvilatoiminnan jatkosuunnitelmat

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa ollut puhetta lautakunnan "hautaamisesta"

- seudullisessa joukkoliikenteessä ajankohtaista Tarvasjoen lisävuorot

- tarkastuslautakunta on perehtynyt ruoka- ja puhtauspalveluiden tilanteeseen

- Reijo Korhonen on valittu yhteistyötoimikunnan puheenjohtajaksi vuoden 2017 alusta

- kunnanhallitukselle on annettu tietoja vuoden 2016 taloustilanteesta

- käsiteltiin 30.1.2017 valtuuston lista ja päätettiin tehtävistä muutosesityksistä

- piirihallituksessa vaalityö ajankohtaista

- hyväksyttiin kuntavaaliteemat

- seuraava kunnallisjärjestön kokous sunnuntaina 26.2.2017

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 11.12.2016

 

- hyväksyttiin syyskokouksen pöytäkirja

- teknisellä lautakunnan kokouksessa 13.12.2016 esityslistalla muun muassa hankintapäätöksiä sekä kiinteistöjen myyntiä

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan tilivuoden tulos tullee olemaan hyvä

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus on tehnyt asukasvalintoja

- seudullisessa joukkoliikenteessä todennettu muun muassa merkittäviä matkustajamäärien kasvua ja Liedon hyvää taloudellista tilaa

- yhteistyötoimikunnassa on linjattu henkilöstön henkilökohtaisiin lisiin liittyviä asioita

- kunnanhallitus on käsitellyt muun muassa laajaa Föli- pakettia

- käsiteltiin kunnanvaltuuston 12.12.2016 lista

- aloitettiin kuntavaaliteematyö

- seuraava kokous pidetään sunnuntaina 29.1.2017 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN SYYSKOKOUS SUNNUNTAINA 13.11.2016

- hyväksyttiin syyskuun kokouksen pöytäkirja

- teknisen lautakunnan käsittelyssä ollut muun muassa Saukonojan vesiosuuskunnan asia

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalla esityslistalla subjektiivisen päivähoito- oikeuden pieni aikalaajennus

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on saanut nuorisotoimintaan liittyvän katsauksen

- seudullinen joukkoliikennelautakunta on päättänyt mm. muutamien Liedon sisäisten linjojen reittimuutoksista, linjan 601 lakkauttamisesta sekä todennut Liedon talouslukujen oleva hyviä

- tarkastuslautakunta on saanut selontekoa teknisen sektorin toiminnasta

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(14.11.2016) lista ja hyväksyttiin puolueen talousarviopuheenvuoro

- piiritoimikunta on lähettänyt alueen medioille julkaistavaksi Juha Heikkilän laatiman Föli- kannanoton 

- hyväksyttiin arvio kuluvan vuoden toiminnasta ja päätettiin että tulevan vuoden pääpaino on kuntavaaleihin liittyvässä toiminnassa

- piirikokouksessa 12.11.2016 Matti Föhr valittiin piirihallitukseen

- päätettiin että kunnallisjärjestön säännöt päivitetään vuosikokouksessa keväällä 2017

- seuraava kokous pidetään 11.12.2016 kello 11:00

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 25.9.2016

- hyväksyttiin elokuun kokouksen pöytäkirja

- teknisen lautakunnan esityslistalla muun muassa talousarvio ja päätös Saukonojan vesiosuuskunnan toiminta- alueasiaan

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta työstää talousarviota

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnalla ylityspyyntötarve; syynä Tarvashovin toiminnan varmistaminen

- seudullisessa joukkoliikenteessä päätetty talousarviosta ja linjasta 601(Varissuo-Littoinen)

- yhteistyötoimikuntaa ja kunnanhallitusta on keskustelututtanut Kaarinan isännöimä tili- ja taloushallintokokonaisuus. Erityisen valitettavana kunnallisjärjestö pitää sitä että puheenaolevissa asioissa toiminnot saattavat siirtyä liian kauas oman kunnan tasolta ja erityisen huonona asiana pidetään mahdollisesti aikanaan tapahtuvaa yhtiöittämistä.

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista

- työstettiin kuntavaaliasioita

- tehtiin päätöksiä piirikokoukseen liittyen

- päätettiin että seuraava kunnallisjärjestön kokous on 23.10.2016 kello 17.00 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 28.8.2016

- hyväksyttiin kesäkuun kokouksen esityslista

- teknisessä lautakunnassa päällimmäisenä asiana kannanotto jätemaksun perusmaksuun

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta: ensimmäinen Meri-Liedon tontti on myyty

- seudullinen joukkoliikenne: Liedon Föli- talous hyvällä tolalla, linjojen 6 ja 7 optiota ei käytetä

- kunnanhallituksessa on keskusteltu maakaupoista ja vuokra- asuntoasioista

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(29.8.2016) lista

- huhtikuun 2017 kuntavaalien vaalipäälliköksi valittiin Juha Heikkilä

- päätettiin osallistumisesta Mikkelin markkinoille

- seuraava kunnallisjärjestön kokous 25.9.2016

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 19.6.2016

- hyväksyttiin toukokuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa hyväksytty Taatilan koulun urakat, esityslistalla muun muassa yksityisteiden avustukset, keskustan liikennejärjestelyt sekä Saukonojan vesiosuuskunnan asioita

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt että kuutosluokkalaiset eivät ole jatkossa mukana yrityskylä- hankkeessa, on päätetty päivähoidon maksuista sekä määritelty palvelusetelien arvot

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on päättänyt avustuksista

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt keskustan asemakaavaa sekä maapoliittisen ohjelman päivitystä

- tarkastuslautakunta on saanut arviointikertomuksen päätökseen

- yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstösuunnitelmaa

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista

- todettiin stipendien saajat: 

- keskusteltiin kuntavaalikampanjoinnista

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään sunnuntaina 28.8.2016 Liedon kunnantalolla kello 11:00.

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 22.5.2016

- hyväksyttiin huhtikuun 2016 kokouksen pöytäkirja

- saapuneita kirjeitä liittyen puoluekokoukseen sekä neuvoa- antavaan puheenjohtajaäänestykseen

- teknisessä lautakunnassa työstetty muun muassa Saukonojan vesiosuuskunnan asiaa sekä kirjaston laajennusta

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on päättänyt koulukuljetussääntöä sekä linjannut yrittäjyyskasvatuksen periaatteita

- seudullinen joukkoliikenne on arvioinut talouden tilaa ja päättänyt Littoisten uusista joukkoliikennejärjestelyistä

- elinkeinotoimikunta on työstänyt elinkeino- ohjelmaa

- kunnanhallituksessa on työstetty talousarvion laadintaohjetta sekä palvelusuunnitelmaa

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(23.5.20169 lista

- keskusteltiin kunnallisvaalikampanjan aloituksesta

- päätettiin että seuraava kunnallisjärjestön kokous on 19.6.2016 kello 11.00 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 24.4.2016

- puheenjohtajana toimi Ulla Kurka

- hyväksyttiin maaliskuun kokouksen pöytäkirja

- käytiin läpi lautakuntien ja kunnanhallituksen avoimet asiat

- käytiin läpi valtuuston lista

- todettiin että Juha Heikkilä on valittu piirihallitukseen varajäsenenä

- päätettiin vapun järjestelyistä ja päätettiin että jaetaan stipendit entisen käytännön mukaan

- seuraava kunnallisjärjestön kokous sunnuntaina 22.5.2016

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 13.3.2016

- hyväksyttiin helmikuun kokouksen pöytäkirja

- saapuneita kirjeitä liittyen Kansan Uutisten vapputervehdykseen

- teknisessä lautakunnassa hyväksytty tilinpäätös

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on tehnyt päätöksiä liittyen päivähoitoryhmien kokoon ja subjektiiviseen päivähoito- oikeuteen

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta on omalta osaltaan siunannut liikuntapaikkamestarin vakanssin

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on tarkasteltu Aurajoen suojelumaisemaa

- seudullinen joukkoliikennelautakunta on päättänyt tilinpäätöksestä, Liedon liikenteen lisäämisestä sekä esittää optiota Länsilinjojen sopimukselle Vanhan Tampereentien liikenteessä

- tarkastuslautakunta ryhtyy käsittelemään vuoden 2015 tilinpäätöstä

- kunnanhallituksen esityslistalla ovat olleet Tarvashovin laina sekä kunnallinen palkkatuli

- puoluehallitus on käynyt läpi puoluekokousaloitteet

- tehtiin valinnat liittyen puoluekokousedustajaan, puoluevaltuustoedustajaan sekä piirikokousedustajaan

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 24.4.2016

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 13.3.2016

 

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Heikkilä

- hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja todettiin vastuuvapaudet

- vuodelle 2016 puheenjohtajaksi valittiin Juha Heikkilä, varapuheenjohtajaksi Ulla Kurka, sihteeriksi Raija Salmi ja taloudenhoitajaksi Lasse Levanen.

- johtokuntaan edellisten lisäksi valittiin Matti Föhr, Milla Ristolainen, Timo Katajainen, Reijo Korhonen, Timo Paso ja Raimo Lehtonen. Varajäseniksi johtokuntaan valittiin Hannu Miettinen, Riku Manni ja Ari Pohjantähti. 

- toiminnantarkastajaksi valittiin Teuvo Vuorinen, varalle Eeva-Liisa Nordman

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 14.2.2016

 

- hyväksyttiin tammikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa keskusteltu muun muassa keskusta- alueen nopeusrajoituasiasta sekä liikuntapaikkamestarin vakanssista

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa asialistalla ovat olleet iltapäiväkerhojen maksut sekä subjektiivinen päivähoito- oikeus

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa uudistettu avustusten pisteytysohjeet

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus on tehnyt asukasvalintoja ja hyväksynyt tilinpäätöksen

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa saatu muun muassa ensimmäiset tiedot vuoden 2015 taloudesta

- kunnanhallitus on puntaroinut kaavoitusjohtajan ja hallintojohtajan valinta- asioita

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(15.2.2016) esityslista

- piiritasolla valmistaudutaan puoluekokoukseen

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 13.3.2016

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 17.1.2016

- hyväksyttiin joulukuun 2016 kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa päätetty kunnantalon julkisivuremontin valvojaurakointivalinnasta ja saatettu lautakunnan tietoon että kirjaston remonttiin on saatu valtionapua 450 000 euroa

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetty esiopetusryhmien minimikoon nostosta ja tulossa päätös iltapäiväkerhomaksujen korotuksista

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta on päättänyt palkituista urheilijoista

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa on ollut käsittelyssä muun muassa työehtosopimuksen noudattamisasiat

- kunnanhallituksessa on keskusteltu muun muassa kaavoitusjohtajavalinnasta sekä sote- kiinteistöjen yhtiöittämisestä.

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(18.1.2016) esityslista; isona asiana Saukonojan koulun lakkauttamisasia

- piirihallituksessa käsittelyssä sote- asiat sekä puoluekokousasiat

- päätettiin  ajankohtaisista tiedotusasioista

- seuraava kokous pidetään sunnuntaina 14.2.2016 kello 11.

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS TORSTAINA 3.12.2015

- hyväksyttiin marraskuun(syyskokous) kokouksen pöytäkirja

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaa on mietityttänyt se joutuuko esimerkiksi Lieto maksumieheksi kun Loimaan lukio menee mukaan Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymään

- kunnanhallituksen työlistalla ollut vuoden 2016 talousarvio sekä Kisakallion koulun lakkauttaminen

- käsiteltiin valtuuston 7.12.2015 esityslista ja hyväksyttiin puolueen talousarviopuheenvuoro

- piirihallituksessa menossa valmistautuminen kesän 2016 puoluekokoukseen

- seuraava kokous päätettiin pitää 17.1.2016

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS(SYYSKOKOUS) SUNNUNTAINA 15.11.2015

- hyväksyttiin lokakuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa esityslistalla muun muassa Marttila- siirtoviemärin pumppaamon hankintapäätös sekä koirapuistoasia

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on siunannut Saukonojan ja Kisakallion lakkautukset

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on päättänyt Jokirannan kaavasta

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa tarkasteltu muun muassa hallituksen esitystä avata seudulliset joukkoliikennealueet vapaalle kilpailulle

- yhteistyötoimikunnassa keskusteltu sairausajan palkkaus- ohjeistuksesta

- kunnanhallitus työstää tulevan vuoden talousarviota

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista(veroprosentit ja Jokirannan kaava)

- piiritasolla AY- työryhmä aloittanut toiminnan

- hyväksyttiin välitoimintakertomus

- vuoden 2016 pääpainopisteiksi määriteltiin kunnallisvaalityö, ehdokasrekrytointi ja perusjärjestöjen tiivistäminen

- seuraava kokous torstaina 3.12.2015 kello 18.00 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 25.10.2015

- hyväksyttiin syyskuun kokouksen pöytäkirja

- tilaisuuden alussa kunnanjohtaja Esko Poikela esitteli ohitustielinjaus- asiaa

- teknisessä lautakunnassa on päätetty talousarviosta ja päätetty kuluvan vuoden muutoksista talousarvioon

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa ollaan päätetty tulevan lukuvuoden työajoista ja lisäksi keskusteltiin kuulemistilaisuuksista liittyen Saukonojan ja Kisakallion koulujen mahdollisiin lakkautuksiin

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tarkasteltu muun muassa Saukonoja 3:n kaavaa ja tulossa käsittelyyn Jokirannan kaava

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa käsitelty muun muassa talouslukuja(Liedon kohdalla tilanne hyvä)

- tarkastuslautakunta on perehtynyt tarkemmin sote- lautakunnan toimintaan

- elinkeinotoimikunnassa on tarkasteltu palveluiden järjestämissuunnitelmaa

- kunnanhallitus pakertaa talousarvion kimpussa

- käytiin läpi kunnanvaltuuston lista ja muodostettiin kanta ohitustievaihtoehtoihin

- Juha Heikkilä on valittu piirihallituksen sihteeriksi

- piirihallitus on antanut julkilausuman liittyen ansiosidonnaisen päivärahan pienennysesitykseen

- seuraava kokous(syyskokous) sunnuntaina 15.11.2015

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 27.9.2015

- hyväksyttiin elokuun kokouksen pöytäkirja

- saapuneiden kirjeiden joukossa Tradekan vaaleihin liittyvää infoa

- teknisessä lautakunnassa työstettävänä talousarvio, erityisesti investoinnit

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa "päätetty" Lieto- lisän lakkautuksesta ja keskusteltu tuntikehyksestä

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa työstetty talousarviota

- seudullinen joukkoliikennelautakunta on päättänyt talousarviosta sekä Liedon sisäisen liikenteen uudistamisesta

- sosiaali- ja terveyslautakunnan talous piukilla

- kunnanhallituksen työlistalla Jokirannan kaava sekä ohitustielinjaukset

- käsiteltiin kunnanvaltuuston kokouksen esityslista

- piirihallituksella ohjelmassa muun muassa tavoiteseminaari ensi vuoden puoluekokousta silmällä pitäen ja lisäksi on julkaistu kannanotto jossa korostetaan ay- liikeen ja valtiovallan vuoropuhelua työelämän uudistuksissa

- piirikokousedustajaksi(7.11.2015) valittiin Matti Föhr

- Ulla Kurka tiedotti että 8.10.2015 Helsingissä eläkeläisten mielenosoitus

- seuraava kunnallisjärjestön kokous su 25.10.2015

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 14.6.2015

- hyväksyttiin toukokuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa päätetty urakoiden ostoista ja päätetty pyytää Turun kaupunkiseudun joukkoliikenteeltä lausunto Koulukeskuksen liikennejärjestelyihin liittyen

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnalla ei ole ollut lähiaikoina varsinaista kokousta mutta keskustelutilaisuus

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunta on päättänyt avustusten jakamisista ja arvioinut uudestaan yksiöllisen musiikinopetuksen hankintaa

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on jatkanut yleiskaavan tarkistustyötä ja päättänyt Jokirannan kaavoitusasiasta

- Liedon asunnot Oy hallitus: asukasvalintoja ja tekniseltä toimelta ostettavat asunnot

- seudullisella joukkoliikenteellä tulossa päätettäväksi talviaikataulut ja lisäksi Avantin alueen liikenteen järjestelyt

- sosiaali- ja terveyslautakunta: erikoissairaanhoidon kustannukset ylittymässä

- kunnanhallitus on hahmotellut kuntatstrategiaa ja päättänyt talousarvion laadintaohjeista

- tarkasteltiin kunnanvaltuuston 15.5.2015 esityslistaa

- Timo Katajainen esitteli puoluehallituksessa käsitellyn puolueen tilaa arvioivan esityksen 

- todettiin stipendien saajat perusteluna yhteiskunnallinen aktiivisuus ja osaaminen: Liedon Keskuskoulu; Pyry Pylkäs, Ilmaristen koulu; Joona Niittumäki, Liedon lukio; Julia Helenius ja Liedon ammatti- ja aikuisopisto; Eetu Rusi.

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään su 23.8.2015

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 24.5.2015

- hyväksyttiin huhtikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa on käsitelty urakkahankintoja, Meriliedon tilaa sekä Hankaanmäen leikkipuistoasiaa

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on työstetty strategiaa ja päätetty koulukuljetussäännöstä

- kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnassa on päätetty yksilöllisen musiikinopetuksen tuottajasta

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa on tarkasteltu pikaraitiotieasiaa sekä kuntakohtaista clearingiä

- tarkastuslautakunta työstää tilinpäätöstä

- piirihallituksessa on puntaroitu eduskuntavaalien tulosta ja puolueen talouden tilaa

- päätettiin seminaarin järjestämisestä

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään Liedon kunnantalolla 14.6.2015

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 22.3.2015

- valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Juha Heikkilä

- valittiin kokouksen sihteeriksi Raija Salmi

- valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reijo Korhonen ja Lasse Levanen

- hyväksyttiin vuoden 2014 toimintakertomus ja tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

- valittiin kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2015 Juha Heikkilä, varapuheenjohtajaksi Ulla Kurka, sihteeriksi Raija Salmi ja taloudenhoitajaksi Lasse Levanen.

- johtokuntaan valittiin:

Juha Heikkilä, Ulla Kurka, Lasse Levanen, Raija Salmi, Matti Föhr, Timo Katajainen, Milla Ristolainen, Reijo Korhonen, Timo Paso ja Raimo Lehtonen, varajäseniksi valittiin Hannu Miettinen, Riku Manni ja Ari Pohjantähti

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 26.4.2015

- kuultiin aluksi asiantuntija- alustus aiheesta "Mitä kuntapäättäjän tulee tietää päihdetyöstä?"

- hyväksyttiin maaliskuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa päätetty muun muassa Tarvasjoen paloaseman hankesuunnitelmasta, Marttila- Yliskulma- siirtoviemäristä

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetty tulevan lukuvuoden tuntikehyksestä

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta työstää Jokirannan kaavaa

- Seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa infotaan muun muassa kuntakohtaisista clearing- tileistä. Liedolla tilanne hyvä

- tarkastuslautakunta työstää raporttia tilinpäätöksestä

- todettiin että Vasemmistoliitto ei saanut paikkaa taloustyöryhmään

- käsiteltiin valtuuston lista

- keskusteltiin piirikokouksesta ja menneistä eduskuntavaaleista

- vappu- aamun tilaisuus Liedon hautausmaalla 1.5.2015 kello 10. Puhe Matti Föhr

- päätettiin myöntää stipendejä Ilmaristen koululle, Liedon Keskuskoululle, Liedon lukiolle ja Liedon ammatti- ja aikuisopistolle

- seuraava kunnallisjärjestön kokous 24.5.2015 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 22.3.2015

- hyväksyttiin helmikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa keskusteltu vesimaksupalautuksista

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta päätti Kirkonkulman ja Tapulikujan koulun uudesta nimestä(Jokilaakson koulu)

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta esittää nuorisotyöntekijän vakanssin avaamista

- Liedon Asunnot Oy/hallitus: päätettävänä teknisen toimen hallussa olevien asuntojen lunastus

- seudullinen joukkoliikennelautakunta on päättänyt muun muassa korttilatauksen jatkamisesta autoissa

- tarkastuslautakunta työstää tilinpäätöstä

- yhteistyötoimikunta on käsitellyt henkilöstöraporttia

- kunnanhallitus on arvioinut Liedon Lämpö Oy:n investointeja

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista

- piirihallitus kuten puoluehallitus keskittyy eduskuntavaaleihin

- todettiin Liedossa toteutettavat tilaisuudet vaaleihin liittyen

- valittiin piirikokousedustajaksi Matti Föhr

- seuraava kunnallisjärjestön kokous on sunnuntaina 26.4.2015

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 22.2.2015

- kokouksen puheenjohtajana toimi Ulla Kurka

- hyväksyttiin tammikuun kokouksen pöytäkirja

 

Tekninen: Edustaja ei paikalla. Ilmaistiin huoli että sisäilmakorjauksia ei aleta  toteuttamaan käyttötaloudesta palveluiden kustannuksella.

Varhaiskasvatus- ja koulutus: Kirkonkulman ja Tapulin yhdistyminen, nimikilpailu  käynnissä. Ei mainittavaa sisäilmaoireilua tällä hetkellä ongelmakohteissa. Lukio  hakee normaalisti järjestämislupaa, koulutuskuntayhtymä veisi päätösvaltaa.

Kulttuuri- ja vapaa-aika: Frisbeegolfrata tehdään koulunmäelle. Tarvasjoen  kirjastojärjestelyt menivät äänestykseen.

Kaavoitus- ja rakennus: Maapoliittinen ohjelma vei päätösvaltaa virkamiehille,  Aseman masto esimerkkinä. Halmelan kaava. Kievarintien kaava.

Tarkastus: Kokous tulossa, liikuntatoimi lähitarkastelussa.

Elinkeinotoimikunta: Kokous Tarvasjoella, yrittäjäyhdistykset paikalla. Timo  Katajainen puhui kokouksessa työllisyydestä. Työpaikkaomavaraisuus on pidettävä  korkealla.

Kunnanhallitus: Lautakuntien käyttösuunnitelmat menossa. Vakansseja.  Ammattikoulun tilanne. Tarvashovin selvitys. Oikeisto himoitsee yksityisen siivouksen  lisäämistä.

- piirihallitus työstää eduskuntavaaleja. Piirikokous 11.4.2015

- vaalitilaisuus 14.3.2015 K-Supermarket Liedon edustalla

- seuraava kokous(vuosikokous) su 22.3.2015

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 25.1.2015

- hyväksyttiin joulukuun 2014 kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa on päätetty hankerajoista ja rakennettu käyttösuunnitelmaa

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa on rakennettu käyttösuunnitelmaa

- Liedon Asunnot Oy:n hallitus: asukasvalintoja ja keskustelua uudisrakennuksesta

- seudullisessa joukkoliikenteessä päätetty muun muassa kesäaikatauluista

- kunnanhallituksessa päätetty muun muassa Aurajokisäätiölle osoittevasta avustuksesta ja pohjustettu Tarvasjoen tiettyjä luottamustoimipaikkoja

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista

- piirihallituksessa pohjustettu tulevia eduskuntavaaleja

- päätettiin vuosikellon jatkotyöstämisestä

- päätettiin luottamustoimipaikoista

- todettiin että työstetään formaattia Tarvasjoella tapahtuvaan tunnettavuuden lisäämiseen

- seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään sunnuntaina 22.2.2015

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 7.12.2014

- hyväksyttiin marraskuun(syyskokous) kokouksen pöytäkirja

- Piirin toiminnanjohtajalle lähetetty aktiivien sähköpostiosoitteet

- teknisessä lautakunnassa keskusteltu Liedon Lämpö Oy:n lämpölaitosinvestoinneista

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tehnyt päätöksen palvelusetelien arvon nostosta ja vuoropäivähoidon keskittämisestä Jokilaakson päiväkotiin

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta työstänyt Kärpijoentien kaavaa

- Liedon Asunnoissa keskusteltu uudesta mahdollisesta vuokra-asunnosta

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa saatu ensimmäisiä joltisenkin tarkkoja talouslukuja

- kunnanhallituksessa päätetty vaaliviranomaisista vuoden 2015 eduskuntavaaleissa

- käsiteltiin uuden Liedon valtuuston esityslista

- saatiin tietoa kunnallisjärjestön rahatilanteesta

- päätettiin että Matti Föhr valitaan uudeksi ryhmäpuheenjohtajaksi

- päätettiin uusista luottamushenkilpaikoista

- jäsenlehdet ovat saapuneet

- seuraava kokous pidetään sunnuntaina 25.1.2015 kello 17.00 Liedon kunnantalolla

 

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS(SYYSKOKOUS) LIEDON KUNNANTALOLLA SUNNUNTAINA 16.11.2014

 

- hyväksyttiin lokakuun kokouksen pöytäkirja

- päätettiin tilata jäsenlehtiä jakeluun

- hyväksyttiin vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien yhteinen talousarviopuheenvuoro ja käsiteltiin valtuuston lista

- teknisessä lautakunnassa ollaan keskusteltu hidasteiden rakennusperusteista

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta on käsitellyt talousarviota(mm. Lieto-lisä)

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa "tapetilla" mm. Kärpijoentien kaava

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa saatu ensimmäisiä Fölin taloustietoja

- tarkastuslautakunta on tutustunut Liedon kirjastoon

- kunnanhallituksessa rakennettu vuoden 2015 talousarviota

- hyväksyttiin kunnallisjärjestön välitoimintakertomus

- päätettiin vuoden 2015 toiminnan suuntaviivoista

- päätettiin että itsenäisyyspäivän seppeleenlaskuun osallistuvat Matti Föhr ja Raija Salmi

- päätettiin että jatkossakin kunnallisjärjestön kokouspäivä on sunnuntai

- seuraava kokous on 7.12.2014 Liedon kunnantalolla

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS KAARINAN KAUPUNGINTALOLLA SUNNUNTAINA 26.10.2014

- käytiin keskustelua yhteistyömahdollisuuksista kaarinalaisten kollegojen kanssa

- hyväksyttiin syyskuun kokouksen pöytäkirja

- saapuneiden kirjeiden joukossa piirikokousaineisto

- teknisessä lautakunnassa puitu talousarviota, VR:n rakennusten(Asema) myyntiä sekä Liedon Lämpö Oy:n investointeja

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta "painii" talousarvion kimpussa

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnan esityslistalla(kokous 28.10) muun muassa kaavojen hyväksymisiä, tontinluovutusehdot, kaavoitusohjelma

- Liedon Asunnot Oy arvioinut Saukonoja 4:n alkuvaiheita

- Seudullinen joukkoliikennelautakunta hyväksyi Shell Lieto M.Roine Oy:n Föli- korttien latauspaikaksi

- sosiaali- ja terveyslautakunnan agendassa talousarvio-asioita

- käsiteltiin Uuden Liedon valtuuston(27.10.2014 esityslista

- piirihallitus keskittynyt eduskuntavaaliehdokasasetteluun

- piirikokouksessa Loimalla vahvistettu eduskuntavaalien esityslista ja muodostettu kannanotot sote- uudistukseen ja TE- toimistojen säilyttämiseen liittyen

- käytiin arviointikeskustelu Mikkelin markkinoihin liittyen

- päätettiin että seuraava kokous(syyskokous) pidetään su 16.11.2014

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 21.9.2014 LIEDON KUNNANTALOLLA

 

- hyväksyttiin elokuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa asialistalla olleita asioita muun muassa talousarvio sekä vesitornin remontti

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tehnyt budjettipäätöksiä liittyen muun muassa Lietolisään sekä koulukyyteihin

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on käsitellyt tulevan vuoden talousarviota

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa asialistalla ovat olleet muun muassa Kärpijoentien kaava, Nenämäki 6:n tontinluovutusehdot

- Liedon Asunnot hallitus: todennut että Saukonoja 4 aikataulussa

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa myös talousarvioasioita

- tarkastuslautakunta on tutustunut Jokilaakson päiväkotiin

- kunnanhallituksessa työn alla organisaatiomuutokset(työllisyydenhoito kunnanhallituksen alle?)

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista sekä Uuden Liedon valtuuston esityslista

- piirihallitus: jäsenäänestys eduskuntavaaliehdokkaista

- todettiin että piirin syyskokous on Loimalla 25.10.2014

- sovittiin Mikkelin markkinoiden työnjaosta

- keskusteltiin SKDL:n 70-vuotisjuhlasta

- seuraava kunnallisjärjestön kokous Kaarinassa 26.10.2014

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS NAANTALIN KAUPUNGINTALOLLA SUNNUNTAINA 17.8.2014

 

- hyväksyttiin kesäkuun 2014 kokouksen pöytäkirja muutoksin

- saapuneita kirjeitä Liedon Keskuskoulun ja Liedon lukion kiitoskirje stipendeistä

- teknisessä lautakunnan kokous tulossa: asialistalla muun muassa sisäilma-asioita

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa esityslistalla talouteen liittyviä asioita

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa puhututtanut muun muassa tontinmyynnin "jämähtyneisyys" sekä maastopyöräilyradan paikka

- Liedon Asunnot Oy hallitus: Saukonoja 4:n asukasvalinnat

- kunnanhallituksessa päätettävinä muun muassa maakaupat sekä kuntavaalien ajankohdan siirto

- käsiteltiin kunnanvaltuuston(18.8.2014) esityslista

- päätettiin ajankohtaisista tiedotusasioista

- puhuttiin varainkeruusta sekä ehdokasrekrytoinnista

- todettiin että vuosikellon tavoitteet ovat toteutuneet täydellisesti

- päätettiin että mennään seurakuntavaaleihin vaaliliitossa sosialidemokraattien kanssa

- päätettiin osallistua Mikkelin markkinoille(5.10.2014)

- seuraava kokous Liedon kunnantalolla 21.9.2014

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 15.6.2014

- puheenjohtajana toimi varapuheenjohtaja Ulla Kurka

- hyväksyttiin toukokuun kokouksen pöytäkirja

- SKDL viettää syksyllä 70-vuotisjuhlia. Päätettiin että juhlaan Helsingissä mennään omilla autoilla

- teknisessä lautakunnassa päätetty muun muassa asfaltointiurakoista sekä siitä että Viertolankaareen tarvitaan lisää liikennemerkkejä jotta liikennettä haittaavaa pysäköintiä saadaan hillittyä

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on todettu tulevan lukuvuoden luokkakoot, lisäksi keskustelua käydään Taatilan koulusta, Saukonojan koulusta ja Kisakallion koulusta

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on näyttänyt vihreää valoa frisbeegolfradalle sekä maastopyöräradalle

- kunnanhallituksessa merkittävin asia kuntarakenneuudistus ja siihen liittyen SOTE-suunta. Ollaan päätymässä Itäisiin kuntiin

- käsiteltiin valtuuston 16.6.2014 esityslista

- sekä piirihallituksessa että puoluehallituksessa merkittävin tulevaisuuden haaste liittyy jo eduskuntavaaleihin

- todettiin kevään 2014 stipendit(yhteiskunnallinen osaaminen ja aktiviteetti): Liedon keskuskoulu Kalle Moisio, Ilmaristen koulu Maiju Jalo, Liedon lukio Vilma Piironen, Liedon ammatti- ja aikuisopisto Jami Lindholm

- käytiin keskustelua europarlamenttivaaleista ja siitä miten Liedon tasolla onnistuttiin vaalityössä

- päätettiin että seuraava kunnallisjärjestön kokous pidetään 24.8.2014 Naantalissa jonne mennään linjan 6 autolla.

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS TORSTAINA 22.5.2014

- hyväksyttiin huhtikuun kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa asialistalla ovat olleet muun muassa Lietohallin kiinteistönhoito, Keskuskoulun sisäilma-asiat ja on tehty päätös että kunnan viheralueiden hoito siirtyy Kuntec Oy:lle

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa asioina mm. se että iltapäiväkerhojen toiminta aiotaan siirtää koulujen kontolle ja keskusteltiin Taatilan koulun rakentamisesta

- Liedon Asunnot Oy; asuntojen jakoa ja Saukonoja 4:n harjakaiset

- seudullisessa joukkoliikenteessa päätetty muun muassa verkostosta joissa on mahdollista ladata lippuja

- sosiaali- ja terveyslautakunta: Koski ja Marttila irtautumassa laajasta sotesta

- tarkastuslautakunta on saanut valmiiksi tarkastuskertomuksen

- elinkeinotoimikunta tehnyt keskustan alueella yrityskierroksen

- kunnanhallitus on perehtynyt arviointikertomukseen ja tehnyt oman kantansa "Rastaankulma"- asiaan

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista

- piirihallituksessa on puitu muun muassa europarlamenttivaalikampanjointia. Timo Katajainen valittiin piirihallituksen työvaliokuntaan. Puoluehallituksessa on tarkasteltu puolueen hallituksesta lähtöä

- päätettiin ajankohtaisista tiedotusasioista

- todettiin että kunnallisjärjestön toiminta on täysin päätetyn vuosikellon mukainen

- seuraava kokous 15.6.2014 kello 17.00 Liedon kunnantalolla.

 

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 27.4.2014

- hyväksyttiin maaliskuun kokouksen pöytäkirja lisäyksellä

- teknisen lautakunnan agendalla Keskuskoulun sisäilmaongelmat sekä Viertolan kentän pintaurakoitsijan valinta

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta tehnyt päätöksen puistotoiminnan jatkamisesta

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa asialistalla mm. Halmelan alueen kaavamuutos

- Liedon Asunnot Oy: Saukonoja 4 etenee

- Seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa tehty muun muassa tariffipäätöksiä

- sosiaali- ja terveyslautakunnassa puntaroitu Kosken ja Marttilan toimia laajaa sotea silmällä pitäen

- tarkastuslautakunta on työstänyt arviointikertomusta

- kunnanhallituksessa ovat puhututtaneet tilatarveselvitys, sisäinen joukkoliikenne sekä kuntarakenneuudistus

- kunnanvaltuuston esityslistalla "isoja asioita", muun muassa "Rastaankulma", sisäinen joukkoliikenne sekä Tarvasjoki-asia

- piirihallituksessa puntaroitu EU- vaaleja ja pohdittu AY-jaoston perustamista.

- todettiin piirikokouksen onnisteneisuus

- EU-vaalitapahtuma Liedon keskustassa 17.5.2014 kello 12-14

- tehtiin työnjakoa vappuun liittyen

- päätettiin jakaa stipendejä "vanhaan malliin"

- kokous päätettiin kello 19.11

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN VUOSIKOKOUS SUNNUNTAINA 23.3.2014

- kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juha Heikkilä, sihteeriksi Matti Föhr ja pöytäkirjantarkastajiksi Ulla Kurka ja Raija Salmi

- hyväksyttiin vuoden 2013 toimintakertomus, tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus tilivelvollisille

- kunnallisjärjestön puheenjohtajaksi vuodelle 2014 valittiin Juha Heikkilä

- kunnallisjärjestön varapuheenjohtajaksi valittiin Ulla Kurka

- kunnallisjärjestön sihteeriksi valittiin Matti Föhr

- kunnallisjärjestön taloudenhoitajaksi valittiin Lasse Levanen

- kunnallisjärjestön johtokuntaan puheenjohtajiston, sihteerin ja taloudenhoitajan lisäksi valittiin Raija Salmi, Milla Ristolainen, Timo Katajainen, Riku Manni, Reijo Korhonen. Varajäseniksi valittiin Timo Paso,  Ari Pohjantähti ja Hannu Miettinen

- toiminnantarkastajaksi valittiin Teuvo Vuorinen, varatoiminnantarkastajaksi Eeva-Liisa Nordman

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 23.3.2014

- hyväksyttiin helmikuun kokouksen pöytäkirja

- saapuneiden kirjeiden joukossa postia Kansan Uutisilta

- teknisessä lautakunnassa tehty päätöksiä liittyen mm. Härkätien keittiön laitehankintoihin, Littoisten koulun remontin määrärahaylityksiin

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa päätetty päivähoitomaksujen korotuksista

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsitelty Kisällikellarin vakansseja

- Liedon Asunnot Oy: Saukonoja 4 rakennushanke etenee

- Kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa tulossa käsittelyyn muun muassa vasemmistoliiton ja sosialidemokraattien Merilieto- aloite

-tarkastuslautakunnassa tehty arviointikertomusta

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa käsittelyssä muun muassa tariffit sekä nousukorvaukset

- sosiaali- ja terveyslautakunnan työlistalla SOTE- uudistus

- kunnanhallitus puinut kuntarakenneuudistusta ja korostanut kumppanuuden merkitystä

- käsiteltiin kunnanvaltuuston esityslista

- kuultiin kuulumiset puoluevaltuustosta sekä puoluehallituksesta(mm. budjetin kehysriihi)

- tehtiin työnjakoa ja henkilövalintoja piirikokoukseen liittyen

- pidetään EU-vaalitapahtuma Liedon keskustassa 17.5.2014. Paikalla Li Andersson ja Annika Lapintie

- Vappuna perinteinen ohjelma sosialidemokraattien kanssa

- seuraava kokous sunnuntaina 27.4.2014

 

KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS TORSTAINA 20.2.2014

- tilaisuuden alussa paikalla kunnanjohtaja Esko Poikela jonka kanssa käytiin keskusteluja muun muassa kuntauudistuksesta, kuntaliitoksista, Liedon sisäisestä joukkoliikenteestä, tilaratkaisuista, Liedon tulevaisuudesta ja strategioista- hyväksyttiin tammikuun kokouksen pöytäkirja

- saapuneita kirjeitä liittyen Aina- laivan 100-vuotisjuhlaan

- teknisessä lautakunnassa päätetty muun muassa seuraavaa: vuoropäiväkodin urakoitsijavalinnat, ei alikulkua asemalle, yleisten alueiden hoitopalvelut, yhdistetään kunnan eri työntekijöitä samaan organisaatioon, myös trakotorinkuljettajan vakanssi esitetään perustettavaksi. 

- Liedon Asuntojen uudisrakennuksen prosessi etenee aikataulussaan

- kunnanhallituksessa tapetilla olleet muun muassa kuntaliitosasiat ja Kisällikellarin tilaratkaisut

- luotiin raamit "pika-avioliittoon" Tarvasjoen kanssa

- kunnanvaltuuston esityslista käytiin läpi. Ruokahävikkialoitteesta kysytään työttömien ruokailumahdollisuuksista. - piiritoimikunnassa on puhututtanut työpaikkojen voimakas häviäminen Varsinais-Suomen alueella

- pohjustettiin 5.4.2014 pidettävän piirikokouksen työnjakoa

- päätettiin että seuraava kunnallisjärjestön kokous(vuosikokous + avoin kokous) pidetään 23.3.2014 ja päätettiin myös että jatkossa kokoustetaan aina sunnuntaisinKUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 26.1.2014

- hyväksyttiin joulukuun 2013 pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa on esityslistalla ollut vakanssiasioita(mm. traktorinkuljettaja), ruokahävikkialoite, liikennehidasteet sekä käyttösuunnitelma

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakuntaa puhuttaa talouden tiukkuus

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa pakerretaan käyttösuunnitelman kimpussa ja avataan uusia kaavoja lausuntomenettelylle

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa tehty päätöksiä softaan liittyen ja ideoitu markkinointisuunnitelmaa

- sosiaali- ja tervveyslautakunnassa ollaan käsitelty muun muassa ASPA:lta ostettavien palvelujen lopettamista

- tarkastuslautakunnalle on esitelty sosiaalitointa hallinnonalana

- kunnanhallituksessa isona asiana "Tarvasjoki"-selvitys

- päätettiin kutsua kunnanjohtaja Esko Poikela seuraavaan kunnallisjärjestön kokoukseen

- käsiteltiin kunnanvaltuuston 27.1.2014 esityslistaa, muun muassa suunnittelujaoston ja henkilöstöjaoston lakkauttamista

- kuultiin piirikokous- ja puoluehallituskuulumisia

- Varsinais-Suomen vasemmistoliiton piirikokous pidetään Liedossa 5.4.2014, tilaisuuden yhteydessä eurovaalipaneeli, läsnä Annika Lapintie ja Li Andersson

- todettiin europarlamenttivaalien vaalilautakunnat ja vaalitoimikunta

- päätettiin sosialidemokraattien kanssa tehtävästä Merilieto- aloitteesta

- seuraava kunnallisjärjestön kokous torstaina 20.2.2014 kello 18.00 Liedon kunnantalolla


KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS TORSTAINA 5.12.2013

- valittiin kokouksen sihteeriksi Riku Manni

- hyväksyttiin syyskokouksen pöytäkirja

- seudullisessa joukkoliikenteessä ajankohtaisia asioita ovat lipputuotteiden hinnat sekä markkinaehtoisen ja PSA-liikenteen yhteensovittaminen

- sosiaali- ja terveyslautakunnassa ajankohtaisia asioita ovat vakanssiasiat sekä tilaratkaisut

- tarkastuslautakunnassa ollaan perehdytty talousarvion sekä tilinpäätöksen rakentamisen saloihin

- yhteistyötoimikunnassa sekä henkilöstöjaostossa työstetään henkilöstöstrategiaa

- kunnanhallituksessa ajankohtaisia vakanssiasiat sekä tilaselvitykset

- hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja vuosikello vuodelle 2014

- käsiteltiin kunnanvaltuuston lista

- piiritoimikunta tähtää siihen että jatkossa kokoustettaisiin myös muualla kuin Turussa

- puolueen lehti saadaan jakeluun 12.12.2013

- seuraava kokous pidetään 26.1.2014


KUNNALLISJÄRJESTÖN SYYSKOKOUS SUNNUNTAINA 17.11.2013

- hyväksyttiin lokakuun toisen kokouksen pöytäkirja

- teknisessä lautakunnassa asialistalla muun muassa kannanotto jätetaksoihin sekä Keskuskoulun sisäilma-asia

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa asialistalla talousarvioasiat sekä lukion vetovoimaisuus

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa käsitelty muun muassa tontinmyyntiä sekä Loukinaisten alueen kaavoitusasioita

- Liedon Asunnot Oy(hallitus): asukasvalintoja, uudisrakennushanke etenee

- seudullinen joukkoliikenne tekee pohjatyötä jotta kuuden kunnan joukkoliikennekokonaisuus olisi kunnossa 1.7.2014

- tarkastuslautakunnalle on esitelty sosiaali- ja terveysalan toimintaa

- suunnittelujaostossa on tarkasteltu mm. yleiskaavan rajausta

- kunnanhallituksen iso asia talousarvio

- hyväksyttiin talousarviopuheenvuoro

- Timo Katajainen valittu Turun Seudun Kehittämiskeskuksen hallitukseen sekä on ehdolla Vasemmistoliiton puoluehallitukseen

- hyväksyttiin arvioteksti liittyen vuoden 2013 toimintaan

- suuntaviivoja tulevaan luodaan 30.11.2013 tilaisuudessa

- kuultiin piirikokousterveiset(julkilausuma liittyen pääomaverotukseen)

- päätettiin että jatkossa joka toinen kunnallisjärjestön kokous pidetään sunnuntaisin ja joka toinen torstaisin

-seuraava kunnallisjärjestön kokous on to 5.12.2013 kello 18.15KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 27.10.2013

- hyväksyttiin lokakuun ensimmäisen kokouksen pöytäkirja

- pidettiin yhteinen talousarvioneuvonpito yhdesssä sosialidemokraattien kanssa

- teknisessä lautakunnassa keskusteltu/ päätetty muun muassa Ilmaristen koulun siivouksesta, Maunulan kunnallistekniikasta sekä ruokakuljetusten kilpailutuksesta ja valinnasta

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa asialistalla ovat olleet talousarvioon liittyvät asiat sekä lukion vetovoimaisuuden lisääminen

- kaavoitus- rakennuslautakunnassa ajankohtaisia asioita ovat muun muassa tonttihinnoittelut, valvontainsinöörin valinta sekä tontinmyynnin ajantasainen tilanne

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa on tehty muun muassa päätös siitä että kertalipun hinta Turussa nousee vasta vuoden 2014 alussa ja tehty päätös Lietoon liittyvästä koululiikenteen ostosta

- sosiaali- ja terveyslautakunnan asialistalla ovat olleet talousasiat

- kunnanhallitus painiskelee talousarvion kanssa

- käsiteltiin valtuuston 28.10 lista

- piiritoimikunnassa on työstetty piirikokouksen esityslistaa

- päätettiin että voidaan hyväksyä se että yleiskaavatyötä lähdetään työstämään rajatulla alueellaKUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 13.10.2013

- hyväksyttiin kesäkuun ja syyskuun kokousten pöytäkirjat

- saapuneita kirjeitä liittyen piirikokoukseen

- teknisessä lautakunnassa työskennelty talousarvion parissa

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan työsarkaa ovat olleet muun muassa Littoisten koulun väistötila, talousarvio, iltapäiväkerhon maksut

- kaavoitus- ja rakennuslautakunnassa ollaan arvioitu tonttikauppojen tilaa sekä Loukinaisten alueen kaavamuutosasiaa

- kunnanhallitusta työllistää tulevan vuoden talousarvio

- toimintasuunnitelmatyötä jatketaan su 17.11.2013

- kunnanvaltuuston lista käsiteltiin

- piirikokousedustajaksi valittiin Matti Föhr, varalle Ulla Kurka

- seuraava kokous 27.10.2013


KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 29.9.2013

- saapuneita kirjeitä Lidon lukion ja Liedon Keskuskoulun kiitoskirje stipendeihin liittyen

- teknisessä lautakunnassa on käsitelty talousarviota, Littoisten koulun sisäilmaongelmia sekä vakanssiasioita

- varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnassa on käsitelty talousarvioasioita, Littoisten koulun tilannetta sekä määrärahaylityksiä

- Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa käsittelyssä ovat olleet talousarvioasiat

- kaavoitus- ja rakennuslautakunta on käsitellyt talousarviota, kaavoitusohjelmaa ja erityisesti joukkoliikenneasioita

- Liedon Asuntojen uudisrakennushanke etenee

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa tapetilla ovat olleet talousarvio sekä linjojen numerointi

- kunnanhallitus on tarkastellut vakanssinimityksiä sekä talousasioita

- toimintasuunnitelmatyö jatkuu

- Vasemmistoliiton Varsinais-Suomen piirin toiminnanjohtaja on jäänyt eläkkeelle ja Raimo Nieminen hoitaa nyt tointa vt:nä.

- Timo Katajainen on valittu Turun Seudun kehittämiskeskuksen valtuustoon

- tarkasteltiin vanhuspalvelulakia

- keskusteltiin kunnallisjärjestön netti- ja facebooksivuista

- todettiin avoin kirje liittyen kuntarakenneuudistukseen

- seuraava kokous pidetään 13.10.2013KUNNALLISJÄRJESTÖN AVOIN KOKOUS SUNNUNTAINA 16.6.2013

- valittiin Milla Ristolainen kokouksen sihteeriksi

- hyväksyttiin toukokuun kokouksen pöytäkirja

- kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa keskustelua ovat herättäneen muun muassa seurojen avustukset

- seudullisessa joukkoliikennelautakunnassa tapetilla muun muassa maksu- ja informaatiojärjestelmäpäätöksestä tehty valitus markkinaoikeuteen. Lähitulevaisuudessa tehdään päätökset isosta, kuuden kunnan paketista sekä tariffivyöhykeperiaatteesta

- valtuuston esityslistaan liittyen hyväksyttiin muun muassa puolueen tilinpäätöspuheenvuoro

- hyväksyttiin kunnallisjärjestön strategia ja tehtiin työnjakopäätökset

- todettiin stipendinsaajat kriteerillä: "opiskelijalle joka opintojen kestäessä on tuonut esiin erityistä yhteiskunnallista kantaaottavuutta ja osaamista."

Liedon lukio: Emmi Salo
Ilmaristen koulu: Tommi Koivunen
Liedon Keskuskoulu: Elsa Warinowski
Liedon ammatti- ja aikuisopisto: Ville Vainionpää

- päätettiin että seuraava kunnallisjärjestön kokous on 25.8.2013(mahdollisesti 22.8.2013)