Kuntavaalit 2017

Liedon Vasemmistoliiton kuntavaaliteemat:

1) Varhaiskasvatus on lapsen oikeus

Kaikille on taattava rajaamaton päivähoito-oikeus riippumatta esimerkiksi perheen työllisyystilanteesta


2) Laadukas koulu kaikkien saataville

kunnan järjestämä koulutus on tae tasa-arvoisesta koulutuksesta. Pitää selvittää mahdollisuus maksuttomista oppikirjoista lukiossa.


3) Harrastusmahdollisuudet ja kulttuuri tasapuolisesti kaikkien saataville  

Lietolaiset seurat, yhdistykset, kirjasto ja Lieto-opisto tekevät merkittävää työtä lietolaisten itsensä kehittämisen ja vapaa-ajantoiminnan edistämiseksi


4) Haluamme rakentaa Lietoa, jossa jokaiselle löytyy elämäntilanteeseen sopiva kohtuuhintainen koti turvallisessa ja viihtyisässä ympäristössä

Haluamme myös rakentaa Lietoa, jossa joukkoliikenne toimii ja asiointi onnistuu myös kävellen tai pyörällä

 

5) Meille on tärkeää laadukkaiden ja toimivien julkisesti tuotettujen sosiaali- ja terveyspalveluiden takaaminen jokaiselle kuntalaiselle

koko ihmisen elämänkaaren kattava ennaltaehkäisevä työ takaa ihmisten elämänhallinnan ja terveyden

 

6)Kunnalla on vastuu pitkäaikaistyöttömien ja vaikeasti työllistyvien työllistämisestä

 Liedon kunnan tulee hoitaa tätä vastuutaan aktiivisesti. On parempi järjestää ihmisille työtä kuin maksaa työttömyyden ja pahoinvoinnin kustannuksia


7) Liedon tulee kantaa vastuunsa ihmisarvoisesta vanhuudesta

Turvallinen ja arvokas vanhuus taataan riittävällä hoitajamitoituksella ja hoitopaikoilla. Kaikilla ikäihmisillä pitää olla oikeus kohtaamiselle, ulkoilulle ja viriketoiminnalle

 

8) Suomalainen työ on nostettava sille kuuluvaan arvoon myös kunnallisessa päätöksenteossa